Dziś jest: 27 maja 2018

Odezwa organizacji młodzieżowej PPP

Nie dając przyzwolenia na kreowanie świata opartego na wyzysku, niesprawiedliwości społecznej i pogardzie dla wolności drugiego człowieka. My, członkowie Młodzieżówki Polskiej Partii Pracy organizujemy się dziś by stawić czoła kapitalizmowi, gdyż uważamy ten ustrój za głównego sprawcę pogardy człowieka przez człowieka.

Nie chcemy Polski w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, partii, która z jednej strony mówi o „Polsce Solidarnej” a z drugiej przyzwala na zwalnianie z pracy przywódców związkowych, kieruje się swoimi politycznymi interesami całkowicie lekceważy zdanie społeczeństwa, realizując politykę kapitalistycznych elit.

Nie chcemy Polski w wydaniu Platformy Obywatelskiej, ponieważ odrzucamy liberalny i antyhumanistyczny egoizm PO.

Sprzeciwiamy się nazywaniu SLD i jego satelitów lewicą. Lewica bowiem to coś więcej, niż jak u nich pusta nazwa w szyldzie. Lewica to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za tych, którym transformacja ustrojowa i gospodarcza przyniosła więcej zła. Bo cóż z tego, że półki uginają się pod ciężarem produktów, skoro mało kogo jest na te dobra stać?! Gdzie 70% Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, a wiele rodzin przymiera głodem.

Stajemy dziś do odbudowy polskiej lewicy opartej na wartościach ruchu robotniczego. Chcemy bowiem po latach nauki w nieskażonej endeckim nacjonalizmem szkole pójść do pracy wierząc, że dostaniemy godziwą za nią płacę, za którą stać nas będzie na wynajem przyzwoitego mieszkania i wyżywienie naszych rodzin. Gdzie bez strachu będziemy mogli zrzeszać się w wolne związki zawodowe, a prawo pracy będzie skuteczne i stać będzie zawsze po stronie pracownika.

Chcemy Polski wielu kultur. Takiej, w której orientacja seksualna, wyznanie lub bezwyznaniowość będą niezależnym wyborem każdego człowieka. Państwo będzie miało naprawdę neutralny światopoglądowo charakter. A obywatele nie będą bali się wyrażania swoich poglądów.

Mówimy „NIE” służalczym zachowaniom RP wobec USA. Stanowczo sprzeciwiamy się instalacji amerykańskiej antytarczy w Polsce. Opowiadamy się za wprowadzeniem Ustawy o minimalnym dochodzie gwarantowanym.

W naszej walce chcemy jednoczyć się z ruchem związkowym, biorąc przykład np. z walki francuskich studentów, którzy ramie w ramie z pracownikami zademonstrowali swoje niezadowolenie wobec antypracowniczych poczynań rządu.

Wszystkich młodych ludzi, którym bliskie są prezentowane przez nas ideały, zapraszamy do wspólnego działania!

 

członkinie i członkowie Młodzieżówki
POLSKIEJ PARTII PRACY

 


 

Wybory