Nasi kandydaci do sejmu

Województwo małopolskie

Okręg wyborczy nr 14

Okręg wyborczy nr 14 z siedzibą w Nowym Sączu

Obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10.

Odpowiedzialny z ramienia PPP – Krzysztof Łabądź, tel. 501 427 144, kla@wzz.org.pl

 


 

Okręg wyborczy nr 15

Okręg wyborczy nr 15 z siedzibą w Tarnowie

Obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

Odpowiedzialny z ramienia PPP – Krzysztof Łabądź, tel. 501 427 144, kla@wzz.org.pl  

 

Wybory