Nasi kandydaci do sejmu

Województwo świętokrzyskie

Okręg wyborczy nr 33

Okręg wyborczy nr 33 z siedzibą w Kielcach

Obejmuje obszar całego województwa. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 16.

Odpowiedzialny z ramienia PPP: Mariusz Olszewski, tel. 602 477 871, polskapartiapracy@gmail.com

 

Wybory