Nasi kandydaci do sejmu

Województwo warmińsko-mazurskie

Okręg wyborczy nr 34

Okręg wyborczy nr 34 z siedzibą w Elblągu

Obejmuje miasto Elbląg oraz powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8.

Odpowiedzialny z ramienia PPP: Stanisław Grabowski, tel. 519 342 583, graban63@op.pl

 

Wybory