Nasi kandydaci do senatu

Województwo małopolskie

Okręg wyborczy nr 30

Okręg wyborczy nr 30 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 31

Okręg wyborczy nr 31 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
krakowski, miechowski, olkuski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 32

Okręg wyborczy nr 32 – część województwa małopolskiego obejmująca część obszaru miasta na prawach powiatu
Kraków:
Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 33

Okręg wyborczy nr 33 – część województwa małopolskiego obejmująca część obszaru miasta na prawach powiatu
Kraków:
Dzielnica I, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 36

Okręg wyborczy nr 36 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
limanowski, nowotarski, tatrzański.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 37

Okręg wyborczy nr 37 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
gorlicki, nowosądecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Nowy Sącz.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 34

Okręg wyborczy nr 34 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 35

Okręg wyborczy nr 35 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
dąbrowski, tarnowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Tarnów.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Wybory