Nasi kandydaci do senatu

Województwo opolskie

Okręg wyborczy nr 51

Okręg wyborczy nr 51 – część województwa opolskiego obejmująca obszary powiatów:
brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

Lista kandydatów PPP:

Okręg wyborczy nr 52

Okręg wyborczy nr 52 – część województwa opolskiego obejmująca obszar powiatu:
opolski
oraz miasta na prawach powiatu:
Opole.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 53

Okręg wyborczy nr 53 – część województwa opolskiego obejmująca obszary powiatów:
głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Wybory