Nasi kandydaci do senatu

Województwo podlaskie

Okręg wyborczy nr 59

Okręg wyborczy nr 59 – część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:
augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski
oraz miast na prawach powiatu:
Łomża i Suwałki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 60

Okręg wyborczy nr 60 – część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:
białostocki, sokólski
oraz miasta na prawach powiatu:
Białystok.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 61

Okręg wyborczy nr 61 – część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:
bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Wybory