Nasi kandydaci do senatu

Województwo świętokrzyskie

Okręg wyborczy nr 81

Okręg wyborczy nr 81 – część województwa świętokrzyskiego obejmująca obszary powiatów:
buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 82

Okręg wyborczy nr 82 – część województwa świętokrzyskiego obejmująca obszary powiatów:
opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 83

Okręg wyborczy nr 83 – część województwa świętokrzyskiego obejmująca obszar powiatu:
kielecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Kielce.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Wybory