Nasi kandydaci do senatu

Województwo warmińsko-mazurskie

Okręg wyborczy nr 84

Okręg wyborczy nr 84 – część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski
oraz miasta na prawach powiatu:
Elbląg.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 85

Okręg wyborczy nr 85 – część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 86

Okręg wyborczy nr 86 – część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
nidzicki, olsztyński, szczycieński.
oraz miasta na prawach powiatu:
Olsztyn.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Okręg wyborczy nr 87

Okręg wyborczy nr 87 – część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów:
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
 

KWPPP w tym okręgu nie wystawił kandydata.

Wybory