Dziś jest: 24 maja 2018

Wiesław Ryszard Wrotkowski

Wiesław Ryszard Wrotkowski
Województwo lubelskie, Okręg wyborczy nr 7
nr 1 na liście

Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Gdański - mgr matematyki. Wieloletni nauczyciel, wizytator, Inspektor Oświaty i Wychowania. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w dziedzinie oświaty.

Chciałbym zająć się w sejmie przede wszystkim, tym na czym się znam, a mianowicie sprawami oświaty, szeroko pojętą poprawą systemu kształcenia i wychowania. Głównie w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb Gospodarki Narodowej, by na przykład nie występowały anomalia, że przypada 6 inżynierów na 1 robotnika kwalifikowanego i brak jest np. kierowców zawodowych, hydraulików, robotników kwalifikowanych do obróbki metalu, drewna itp.

Należy bezwzględnie zaprzestać zamykania i likwidacji żłobków, przedszkoli i szkół, bo już brakuje nam miejsc, po chwilowym niżu demograficznym. Ponadto naprawy wymaga wiele dziedzin naszego życia i tym chciałbym również poświęcić swoją uwagę w Sejmie, a mianowicie przeciwdziałać prywatyzacji służby zdrowia i wyzyskowi pracujących w wielkich marketach handlowych.

Pragnąłbym również zadbać o lepsze warunki życia emerytów i rencistów oraz opłacalność produkcji rolnej. Zamierzam także włączyć się w stworzenie planów budownictwa mieszkalnego, głównie socjalnego dla najuboższych, gdyż ubóstwo w Polsce ustalone ustawowo sięga w zależności od województwa od 17 do 20%.  Uważam, że system opodatkowania pracujących jak i emerytów i rencistów daleko odbiega od norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej i tak na przykład kwota wolna od opodatkowania sięga w niektórych krajach 20 000 euro dla każdej osoby i 3000 euro dla każdego dziecka do 18-tego roku życia, a dla emerytów powyżej 65-tego roku życia prawie 25 000 euro, tak jest np. w Holandii, Irlandii, a u nas około 3000 zł. Stanowczo za mała jest płaca minimalna, którą powinno się ustalić w relacji 50% do przeciętnej płacy w Gospodarce Narodowej.

Są to tylko niektóre z wyżej wymienionych w telegraficznym skrócie problemy, którymi jestem w stanie się zająć.

Biała Podlaska, sierpień 2011

Z poważaniem

Wiesław Wrotkowski

 

Wybory