Dziś jest: 20 maja 2018

Teresa Maria Laskowska

Teresa Maria Laskowska
Województwo wielkopolskie, Okręg wyborczy nr 36
nr 1 na liście

 Laskowska Maria Teresa - mieszkam w Koźminku w powiecie kaliskim. Z wykształcenia jestm magistrem ekonomii oraz dyplomowanym pracownikiem bankowym.

Jestem dobrym organizatorem. Znam zasady i mam praktykę dotyczącą całokształtu działalności banku Mam wiedzę i umiejętności praktyczne w budowie organizacji, tworzeniu struktury oraz budowie współpracy.

Od wielu lat obserwuje scenę polityczną i uznałam, że nikt nie próbuje rozwiązać problemów dotyczących bezpośredniego życia osób ciężko pracujących na utrzymanie swoich rodzin- robotników, rolników, pracowników, czy młodzieży, która ukończyła szkoły i otrzymała wykształcenie.

Wszystkie te grupy zawodowe są przeniesione na margines społeczny - "jak by ich nie było".

A przecież, to Ci ludzie wykonują ciężką produkcyjną pracę i oczekują od ustawodawców podejmowania ustaw, czy rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa socjalnego, bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej oświaty, czy kultury, wstrzymania prywatyzacji, współpracy ze wschodem, neutralności światopoglądowej państwa.

Będąc posłem mogę wpływać na zmiany oraz na rozwój społeczno-gospodarczy.

Chciałabym ożywienia inwestycyjnego naszego regionu, szacunku dla tradycji,

wprowadzenia zasady pomocniczości.

Będę dążyła do zagospodarowania potencjału młodych ludzi w kraju, poprzez tworzenie nowych możliwości tak, aby młodzi ludzie brali udział w budowie nowej rzeczywistości.

Chciałabym, żeby ludzie starsi mieli godną emeryturę, a ludzie młodzi godną pracę i płacę

w celu tworzenia Rodzin z tradycją i bezpieczeństwem socjalnym.

Moi wyborcy - chcę pomagać i wpływać na zmiany oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Wybory