Dziś jest: 22 maja 2018

Magdalena Teresa Rembielińska

Magdalena Teresa Rembielińska
Województwo lubelskie, Okręg wyborczy nr 6
nr 12 na liście

Nazywam się Magdalena Rembielińska, jestem lublinianką. Podobnie jak wielu z Państwa uważam, że w polskim życiu publicznym brakuje odrobiny kultury, klasy i stylu. Debaty polityczne  przypominają cyrk, a liderzy partyjni obrzucają się tylko błotem. W takich sytuacjach warto przypomnieć, że to właśnie kultura stanowi to, co nas uszlachetnia i pomaga żyć, wspiera wychowanie młodzieży, wreszcie podtrzymuje wartości narodowe i ogólnoludzkie.

Tymczasem obecni rządzący tak jak nie szanują siebie nawzajem, ani nie mają szacunku dla swoich wyborców - tak i nie szanują kultury. Świadczą o tym zamykane gminne ośrodki kultury, pozbawiane dotacji zespoły i ogniska, wreszcie smutnym symbolem jest straszący wciąż w centrum Lublina gmach Teatru w Budowie. Ten pokaz nieudolności i niedotrzymywanych obietnic najlepiej pokazuje w jak opłakanym stanie znajduje się nasz region i jak wiele trzeba tu zmienić.

Jestem przedstawicielką środowiska kultury i sztuki, artystką lubelskiego Teatru Muzycznego, dzięki wysiłkowi jego pracowników jednej z najbardziej obiecujących scen w Polsce. Kandyduję w wyborach do Sejmu z listy Polskiej Partii Pracy bo chcę realizacji najważniejszych spraw dla mieszkańców Lubelszczyzny:

-       gwarancji dostępu do publicznej, bezpłatnej służby zdrowia;

-       ochrony praw pracowniczych i socjalnych, w tym obrony praw lokatorów;

-       likwidacji gimnazjów i powrotu ośmioletnich szkół podstawowych gwarantujących lepszy przebieg procesu wychowawczego;

-       powrotu do systemu finansowania z budżetu państwa zadań przekazanych samorządom, jak działalność kulturalna, czy transport;

-       zwiększenia nakładów na kulturę, edukację i sport;

-       aktywnej walki z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży, absolwentów szkół wyższych i średnich.

 

Przede wszystkim jednak proszę o Państwa głosy, by wprowadzić do życia publicznego więcej kultury, szacunku i godności,a  ukrócić ciągłe oszustwa i awantury.

Wybory