Dziś jest: 26 maja 2018

Stanisław Staszel

Stanisław Staszel
Województwo małopolskie, Okręg wyborczy nr 14
nr 5 na liście

Rodowity góral, pochodzący z miejscowości Biały Dunajec. Wiek 58 lat. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem ukończył w 1972 roku. W 1980 roku ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa, Akademii Rolniczej w Krakowie. Od momentu ukończenia studiów cały czas pracuje zawodowo. W 2002 roku ukończył Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 2006 roku pracuje w Kancelarii Radcy Prawnego mgr Andrzej Sieczka w Białym Dunajcu.

Już w szkole podstawowej a następnie w średniej zainteresowania swoje skierował na sztukę ludową w szczególności śpiew i muzykę. Bliskie mu są zagadnienia kultury ludowej Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Pienin, Spisza, Orawy i Podhala.

Oprócz pracy zawodowej prowadzi wspólnie z rodziną i ciężko pracuje na małym gospodarstwie rolnym.

Angażuje się społecznie w trudny problem rozważnego rozwiązania komunikacji i budowy nowej infrastruktury drogowej na Podhalu i w Polsce. Nadrzędnym celem jego działalności społecznej jest zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw "spec ustawy drogowej" (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku nr 193 poz. 1194 z póź. zmianami). Cel - zgodność niektórych zapisów tej ustawy z ustawą zasadniczą w kwestii kupna sprzedaży a nie wywłaszczania nieruchomości. Brak jest poszanowania prawa własności.

Na bieżąco w pracy pomaga ludziom rozwiązywać zagadnienia związane z przedsiębiorczością prywatną. Jego codzienna praca polega miedzy innymi na ciągłych kontaktach z urzędami takimi jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędy Skarbowe, Urzędy Samorządowe wszystkich szczebli, Urzędy Ministerialne oraz Policja  i Sądy.

Wieloletnia praca w administracji państwowej i spółdzielczej pozwoliła mu poznać mechanizmy działania wyżej wymienionych instytucji. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe pragnie spożytkować dla lepszego jutra.

Głównym celem jego działalności jako posła Rzeczypospolitej Polskiej będzie dobro wszystkich mieszkańców naszego regionu, walka z rosnącym bezrobociem, bezkompromisowa walka z prywatą, układami, bezprawnością wywłaszczeń w imię partykularnych interesów elit, obrona ludzkiej godności, poszanowanie prawa oraz właściwe docenienie ludzkiej pracy. Siłą jednoczącą jest rzetelna praca i wizerunek młodego Polaka, który tu na rodzimej ziemi stworzy godziwe warunki do życia.

Wybory