Dziś jest: 24 maja 2018

Maria Zofia Marcinkowska

Maria Zofia Marcinkowska
Województwo zachodniopomorskie, Okręg wyborczy nr 40
nr 3 na liście

Lat 51,  mężatka, dwoje dzieci, szczęśliwa  babcia wnuczki Julci .

Od urodzenia związana jestem z Białogardem, gdzie ukończyłam szkołę średnią.  Jestem absolwentką  Bałtyckiej Wyższej Szkoły  Humanistycznej, natomiast na Politechnice Koszalińskiej ukończyłam studia podyplomowe o kierunku  Zarządzanie  Zasobami  Ludzkimi  i Ubezpieczenia Społeczne.

Przez wiele lat pracowałam na Koszalińskiej uczelni -  Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 10 lat pracuję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie.

Jestem przewodniczącą koła Unii Pracy w Białogardzie. Jestem też aktywnym członkiem  związku zawodowego  OPZZ przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie.

Moją pasją od lat  jest działalność  charytatywna. Jeżeli tylko mam możliwość  staram się bezinteresownie pomagać  ludziom będącym w potrzebie.

 Z racji wykonywanego zawodu na sercu leży mi poprawa sytuacji emerytów i rencistów tak, by nasi seniorzy mogli godnie spędzać jesień swego życia. Polski system emerytalny jest niedoskonały. Czas by zmienić nierówne traktowanie ludzi wobec ustawy przy przyznaniu prawa do emerytury oraz zmienić sposób waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych.

W nowym  Sejmie  chciałabym  się zając właśnie poprawą sytuacji emerytów i rencistów, ale również stwarzaniem  młodym ludziom szans rozwojowych, a młodym polskim rodzinom warunków, by mogli realizować się zawodowo i życiowo tu w Polsce . By mogli zakładać rodziny, tworzyć  firmy, pracować w swoim zawodzie - a nie stać w Irlandii na zmywaku. W żadnym kraju  Unii Europejskiej nie ma tak wysokiej skali zatrudnienia na umowach terminowych -  tzw.  "śmieciowych".

Moje priorytety  to praca na rzecz edukacji, dążenie do stworzenie dobrego doradztwa zawodowego w gimnazjach. Również  bezpieczeństwo socjalne rodzin ubogich i wielodzietnych . Będę konsekwentnie dążyła  do zwiększenie płacy minimalnej  ( do poziomu 50 % przeciętnego wynagrodzenia ), do poprawy sytuacji tzw.  '' biednych pracujących" - poprzez wzrost wynagrodzeń do godziwego poziomu, stabilizacji miejsc pracy.

Wszyscy posłowie obecnego Sejmu głosowali za fatalną ustawą o przedszkolach, która jest przeciwko wyrównywaniu szans, przeciwko pracy kobiet, przeciwko polityce prorodzinnej. Czas by wyborcy  tym paniom i panom posłom powiedzieli - Wam  już dziękujemy.

Lubię dobrą książkę, jestem miłośniczką  muzyki  poważnej. Moje hobby to turystyka.

                Moje motto -   "zawsze blisko ludzkich spraw" .

Debata w TVP Szczecin - Koszalin

 

 

 

Wybory