Dziś jest: 22 maja 2018

Wojciech Zygmunt Werbicki

Wojciech Zygmunt Werbicki
Województwo łódzkie, Okręg wyborczy nr 11
nr 1 na liście

Wojciech Werbicki, lat 47, urodzony w Wieluniu, gdzie mieszka i pracuje w zespołach wyjazdowych SORu przy SP.ZOZ. Z zawodu  ratownik medyczny, społecznie - przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (KZZPRM) oraz jeden z założycieli Polskiej Rady Ratowników Medycznych zrzeszającej wszystkie organizacje działające w strukturach ratownictwa medycznego w Polsce.
Organizacje te wspólnie walczą z ekspansją prywatnych podmiotów na rynek usług medycznych, które niekoniecznie zgodnie z prawem wygrywają konkursy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Jak sam mówi: Kontrakty na ratownictwo medyczne i na specjalistykę przejmują firmy prywatne, a prywatyzacja dochodowych elementów ochrony zdrowia staje się faktem.
Razem ze związkowcami z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, KZZPRM uczestniczył w dwóch dużych manifestacjach, które odbyły się w Warszawie.
Praca w zawodzie ratownika medycznego jest jego pasją. Dzisiaj nie wyobraża sobie, by mógł robić coś innego. Możliwość niesienia pomocy innym ludziom, ratowania ich życia wynagradza wszelkie niedogodności związane z tą pracą, a każde dziękuję od pacjenta, czy też jego rodziny stanowi największą zapłatę. Jest to również motorem napędowym w walce o lepszy byt ratowników medycznych, o to by ich wysiłki były współmierne do zarobków.

Wybory