Dziś jest: 24 maja 2018

Leszek Michał Barwiński

Województwo lubelskie, Okręg wyborczy nr 14
nr 1 na liście

Leszek Barwiński, przedsiębiorca, przewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, niegdyś jeden z założycieli Samoobrony na Lubelszczyźnie, radny i b. przewodniczący Rady Gminy Markuszów, były zastępca dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego. Odznaczony odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Razem z kierowanym przez siebie OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych walczy o o wyrównanie dopłat dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r., żąda także rzetelnego rozliczenia dotychczasowych wymiernych efektów przynależności Polski do Unii Europejskiej pod kątem rozwoju ekonomicznego, poziomu życia obywateli i dochodowości różnych działów gospodarki, a w szczególności rolnictwa. – Musimy się zastanowić, czy kryzys strefy euro nie każe nam zastanowić się nad poluzowaniem naszych związków UE – podkreśla przew. Barwiński.

Wybory