Dziś jest: 20 maja 2018

Joanna Stanisława Szadura

Joanna Stanisława Szadura
Województwo lubelskie, Okręg wyborczy nr 15
nr 6 na liście

Joanna Szadura (57 l.) handlowiec, prowadzi rodzinną firmę Polski Sklep ORLIK (niegdyś jako cała sieć bliskich klientowi sąsiedzkich placówek handlowych). W latach 200-2006r. była radną powiatu lubelskiego (ziemskiego) i wiceprzewodniczącą tejże rady, wybraną z listy Samoobrony, była także kandydatką na funkcję wójta gminy Głusk w 2002r. Jest mężatką, ma dwoje dzieci i troje wnucząt.

Kandyduje do Senatu RP jako przedstawicielka środowiska drobnego kapitału ? handlu i usług, zwłaszcza z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, a także całej sfery okołorolniczej. - Spadek dochodów mieszkańców Lubelszczyzny jest szczególnie dotkliwy w mniejszych ośrodkach. Jako handlowiec obserwowuję jak zwłaszcza ludzie starsi muszą odmawiać sobie czasem nawet towarów pierwszej potrzeby. Rosnąca drożyzna i brak perspektyw zdobycia i utrzymania stałej, godnej pracy to główne problemy społeczne, którym chciałabym się przeciwstawiać jako senator ? deklaruje Joanna Szadura.

Joanna Szadura startuje w wyborach z ramienia Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy SIERPIEŃ'80 jako członkini Samoobrony Patriotycznej.

Wybory