Dziś jest: 27 maja 2018

Leszek Józef Wroński

Leszek Józef Wroński
Województwo małopolskie, Okręg wyborczy nr 13
nr 1 na liście

Urodzony w Krakowie, żonaty, 54 lata. Ukończył Politechnikę Krakowską jest magistrem inżynierem chemii. Jest także specjalistą w zakresie ochrony środowiska. Kariera zawodowa to głównie zarządzanie podmiotami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej, był Asystentem Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektorem Biura w Urzędzie Miasta Krakowa.

Odznaczony brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. W latach 2002-2006 członek Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim.

Prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek w zakresie doradztwa w dziedzinach: finansów, zarządzania, public relations, konsultingu
i przygotowywania dokumentacji przedprojektowych dla dużych inwestycji na terenie kraju.

Rekomendowany na listę kandydatów do Sejmu RP z list PPP przez Andrzeja Leppera.

W TV Kraków

Strona kandydata: Leszek Józef Wroński

 

Wybory