Dziś jest: 21 maja 2018

Roman Wiesław Badach-Rogowski

Roman Wiesław Badach-Rogowski
Województwo lubuskie, Okręg wyborczy nr 8
nr 3 na liście

Urodziłem się  we Wrocławiu, mam 45 lat. Wykształcenie: magister ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia oraz licencjat ratownictwa medycznego, absolwent Akademii Finansów w Warszawie oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Aktualnie pracuję jako ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze (od 19 lat). Od lat działam na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce. Jako członek zespołu ds. nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przy Ministrze Zdrowia brałem czynny udział w pracach dotyczących legislacji w ratownictwie medycznym.

Jestem współzałożycielem i pierwszym zastępcą przewodniczącego Polskiej Rady Ratowników Medycznych,  autorem trzech projektów ustaw: o zawodzie ratownika medycznego, o samorządzie ratowników medycznych i o zaopatrzeniu emerytalnym dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych.

Jestem przewodniczącym Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego przy WSPRSPZOZ w Zielonej Górze i delegatem Komisji Krajowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego ds. legislacji w Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Czynnie uczestniczę w edukacji zdrowotnej prowadząc kursy z zakresu pierwszej pomocy oraz uczestnicząc w pokazach i festynach (m. In. Piknik Wszyscy Razem w Drzonowie, Lubuski Piknik Zdrowia).

Hobby: polityka, turystyka górska, numizmatyka, filatelistyka, dobra książka i film.

 

Wybory