Dziś jest: 22 maja 2018

Zdzisław Pikulski

Zdzisław Pikulski
Województwo lubuskie, Okręg wyborczy nr 8
nr 9 na liście

Jest doświadczonym działaczem samorządowym i społecznym. Przez dwie kadencje był radnym, delegatem Sejmiku Wojewódzkiego, członkiem Zarządu Miasta i Gminy. Przez 15 lat pełnił funkcję sołtysa i przewodniczącego Rady Sołeckiej, był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów.

Przez 10 lat był delegatem Lubuskiej Izby Rolniczej, prezesem Kółka Rolniczego i kuratorem Spółdzielni Kółek Rolniczych. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym Rady Gminnej Zreszenia IZS oraz członkiem Rady Wojewódzkiej Zreszenia IZS. Wiele lat pełnił różne funkcje w Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kożuchowie oraz w Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Od młodych lat był aktywnym oraz skutecznym działaczem społecznym i członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalnością społeczną zajmuje się od ponad 40 lat. Posiada bogate doświadczenie społeczne i zawodowe. Pracował na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.

Ma wykształcenie średnie oraz ukończone szereg kursów specjalistycznych i ekonomicznych. Uczestniczył w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych. Między innymi uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania w Zakopanem.

Zdzisław Pikulski był też redaktorem i współpracownikiem pism lokalnych, był także ławnikiem i kuratorem sądowym. Za swą działalność został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony przez szereg instytucji i organizacji. Jest człowiekiem wrażliwym i uczuciowym, reagującym natychmiast na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Każdą ludzką sprawę traktuje z najwyższym szacunkiem i powagą. Dlatego nadal deklaruje swą służbę na rzecz społeczeństwa naszego kraju.

 

Wybory