Dziś jest: 20 maja 2018

Józef Laskowski

Józef Laskowski
Województwo podlaskie, Okręg wyborczy nr 24
nr 2 na liście

Józef Laskowski mam 56 lat, żonę i ośmioro dzieci - 6 synów i 2 córki.

Wójt Gminy Wiżajny w 1994 roku i ponownie od 2006 roku. Poseł na Sejm RP w latach 2001-2005. Ponadto prowadzę gospodarstwo rolne.

Pragnę zapewnić warunki dalszego rozwoju gmin wiejskich, rozwoju infrastruktury drogowej. Chcę kontynuować działania mające na celu rozwój turystyki. Aktywnie wspieram budowę instalacji umożliwiających wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Wybory