Dziś jest: 25 maja 2018

Ryszard Kraszewski

Ryszard Kraszewski
Województwo podlaskie, Okręg wyborczy nr 24
nr 3 na liście

 Urodziłem się, mieszkam i pracuję w Święcku Wielkim, powiat Wysokomazowiecki.

Pomagamy z żoną dla dwóch córek w prowadzeniu 42-hektarowego gospodarstwa rolnego.

Od 1979 roku jestem czynnie zaangażowany w działalność patriotyczną NSZZ RI "Solidarność". Moja działalność polityczna zawsze podporządkowana była sprawom środowisk lokalnych i koncentrowała się na potrzebach ludzi, wśród których żyję i pracuję.

Osobistą satysfakcję dały mi działania na rzecz rozwoju Spółdzielni Mleczarskiej Mlekowita w Wysokiem-Mazowieckiem.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz ludziom z którymi współpracuję powołaliśmy Urząd Rejonowy w Wysokiem-Mazowieckiem - pierwowzór dzisiejszego powiatu i towarzyszących mu urzędów.

Bliskie mi są sprawy szkół wiejskich oraz modernizacji dróg, którymi uczniowie są dowożeni do szkół.

Często pomagam w rozwiązywaniu sąsiedzkich problemów, o czym przekonali się mieszkańcy wielu miejscowości.

Wybory