Dziś jest: 20 maja 2018

Jarosław Ławrynowicz

Jarosław Ławrynowicz
Województwo śląskie, Okręg wyborczy nr 80
nr 2 na liście

Jarosław Ławrynowicz lat 59.

Mam za sobą dziewięcioletnie doświadczenie dziennikarskie od korespondenta do zastępcy redaktora naczelnego ogólnopolskiego tygodnika, które było dobrze odrobioną lekcją wrażliwości społecznej. W latach 90. byłem prezesem zarządu Wydawnictwa Papierów Wartościowych spółka z o.o. w Warszawie; dyrektorem Departamentu Lokalnych Instrumentów Finansowych Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach; uczestnicząc w negocjacjach projektów przewidzianych przez Bank Światowy związanych z restrukturyzacją sektora węgla kamiennego w powiązaniu z polityką gospodarczą regionów przemysłowych; byłem  niezawodowym doradcą Ministra Przemysłu i Handlu do spraw restrukturyzacji finansowej. Obecnie kieruję spółką Zakład Ekspertyz Gospodarczych, która utworzyła Platformę Elektroniczną Rynku Obligacji, obsługującą Emisyjne Systemy Transakcyjne dedykowane Lokalnym Internetowym Rynkom Kapitałowym.

Jako autor ekspertyz dla Kancelarii Sejmu (Sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz) w okresie prac nad ustawą o funduszach inwestycyjnych w obszarze dotyczącym regulacji sekurytyzacyjnych oraz uczestnik procesu legislacyjnego w fazie senackich prac nad ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o funduszach inwestycyjnych a także jako doradca ekonomiczny w pracach nad Ustawą o ochronie nabywcy mieszania i domu rodzinnego, opowiadałem się za pragmatycznymi rozwiązaniami wolnymi od politycznych sporów.

Wykorzystując swe doświadczenia, chciałbym koncentrując się na sprawach gospodarczych, pracować nad rozwiązaniami wspierającymi aktywność zawodową, przeciwdziałając bezrobociu wśród młodych, zadbać o przyjazne rozwiązania w służbie zdrowia i umożliwić na preferowanych warunkach dostęp do własności pracownikom i menedżerom.

 Nie będąc politycznym celebrytą zamierzam skoncentrować się nad tym co w jest w zasięgu możliwości naszego społeczeństwa, by czynić codzienność znośniejszą i bardziej przyjazną.

Moje zawodowe poglądy i priorytety, o których szerzej piszę na swoim blogu (od 6 lat, a więc nie pod potrzeby obecnej kampanii) wpisują się w społeczne oczekiwania, którym jako senator RP chciałbym sprostać.

 

Plakat wyborczy Jarosława Ławrynowicza

Poniżej wystąpienie J.Ławrynowicza na Konwencji w Warszawie 18.09.2011

Wybory