Dziś jest: 21 maja 2018

Michał Ryszard Będkowski

Michał Ryszard Będkowski
Województwo łódzkie, Okręg wyborczy nr 9
nr 2 na liście

Michał Będkowski lat 32, absolwent Politechniki  Radomskiej ( wydział transportu ).

Posiadam certyfikat trenera personalnego, ukończyłem szkołę trenerów biznesu. Żonaty - żona Agnieszka, córka Weronika. Pochodzę z rodziny kolejowej, jestem trzecim pokoleniem, które podtrzymuje tak wspaniałe tradycje rodzinne. Jednocześnie jestem związany z rolnictwem, ponieważ pochodzę z terenów rolniczo-sadowniczych. Czynnie popieram działania Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów, oddział wojewódzki w Łodzi, który kieruje swoją działalność społeczną pomagając ludziom najuboższym, emerytom, rencistom, ludziom niepełnosprawnym.

Kandydowałem do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach 2010 roku. Wolny czas spędzam aktywnie interesując się muzyką. Jestem osobą otwartą na ludzi, lubię z nimi rozmawiać i bardzo chętnie im pomagam.

Wybory