Dziś jest: 20 maja 2018

Teresa Janina Jędryszczak

Teresa Janina Jędryszczak
Województwo łódzkie, Okręg wyborczy nr 10
nr 3 na liście

TERESA JĘDRYSZCZAK - mgr pielęgniarstwa, lat 58, pielęgniarka oraz nauczyciel, a od 2005 r. aktywna emerytka.

Bełchatowianka - tu się urodziłam, wychowałam,ukończyłam szkołę podstawową, a po kolejnych etapach edukacji  - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Piotrkowie Tryb., oraz Wydział Pielęgniarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach -  związałam z Bełchatowem moją karierę zawodową. Środowisko, w którym wychowywałam się i uczyłam ukształtowało moją osobowość na wysokim poziomie empatii i współczucia dla drugiego człowieka - szczególnie człowieka cierpiącego. Zdobywane w toku nauki i pracy doświadczenie pozwoliło mi rozwinąć kreatywność, umiejętności organizacyjne, samodyscyplinę w poszerzaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. Dodatkowo takie cechy jak : uczciwość, bezkonfliktowość, odpowiedzialność oraz emocjonalne angażowanie się w podejmowane zadania skutecznie wykorzystywałam w pracy zawodowej i działalności pozazawodowej. Jako pielęgniarka pracowałam łącznie ponad 8 lat: po liceum w przychodni ZOZ i ambulatorium przyzakładowym w BZPB, po studiach byłam pielęgniarką koordynatorem pogotowia ratunkowego przychodni w Rogowcu,a już na emeryturze w Domu Pomocy Społecznej. Nauczycielem zostałam dzięki utworzeniu w Bełchatowie szkoły medycznej. Mam niewątpliwą satysakcję z możliwości wpłynięcia na poziom nauczania zawodowego oraz osobowość zawodową kształconej kadry pielęgniarskiej, będąc nauczycielem zawodu i kierownikiem praktycznej nauki zawodu w bełchatowskim Liceum Medycznym. W zawodzie nauczyciela pozostałam po likwidacji Liceum Medycznego - uczyłam etyki, przysposobienia obronnego, wychowania do życia w rodzinie. Dużym sukcesem w tej pracy było zdobycie takiego autorytetu i zaufania młodzieży, że zostalam wybrana rzecznikiem praw ucznia i pelniłam tą niełatwą funkcję do czasu przejścia na emeryturę. Ocena mojej pracy dydaktycznej, pozadydaktycznej oraz wychowawczej w szkole to m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi. Początek działalności społecznej sięga pracy w ZOZ przy organizacji "białych niedziel" i w organizacji mlodzieżowej przy BZPB. Podczas studiów byłam członkiem zarządów Rady Wydziałowej i Rady Uczelnianej SZSP. Już jako nauczyciel współpracowałam z LOK i PCK będąc współorganizatorem wielu inicjowanych przez w/w organizacje akcji.

W latach 1994 -2002 byłam członkiem komisji RM, a w okresie 2000 -2005 pracowałam w Telefonie Zaufania przy PCPR w Belchatowie. Jestem aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i Ligi Kobiet Polskich. W wolnym czasie stawiam na aktywność intelektualną (m.in. szaradziarstwo, brydż, lektura SF oraz aktywność fizyczna /ruch w kontakcie z naturą, zimą jazda na łyżwach, strzelectwo sportowe).

Kandydując, chcę włączyć się w procesy decyzyjne dotyczące mnie, najbliższego środowiska, regionu i kraju zgodnie z łacińską sentencją "NEMO SIBI NASCITUR" czyli "nikt nie rodzi się tylko dla siebie", bo ta zasada towarzyszy całemu mojemu dorosłemu życiu.

Wybory