Dziś jest: 26 maja 2018

Paweł Maciej Wolankiewicz

Paweł Maciej Wolankiewicz
Województwo łódzkie, Okręg wyborczy nr 10
nr 12 na liście

Posiadam wykształcenie wyższe techniczne (ukonczyłem wydział Budowy Maszyn PŚK), obecnie jestem zatrudniony w firmie RAMB.

Jestem żonaty,  jestem członkiem  PZW i SITG, 

Wybory