Dziś jest: 24 maja 2018

Dariusz Pawel Krasnodębski

Dariusz Pawel Krasnodębski
Województwo mazowieckie, Okręg wyborczy nr 18
nr 2 na liście

Dariusz Paweł Krasnodębski - ur. 15.01.1968 w Gałkach,  żonaty dwoje dzieci, Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie, Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Siedlcach.

Praca - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Sokołowie Podlaskim i Składnica Maszyn Rolniczych w Siedlcach jako mechanik gwarancyjny maszyn i ciągników rolniczych.

Prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Grodzisk gm. Zbuczyn, uprawiam grzyby oraz plantację czarnego bzu.

Od 1999 jestem związkowcem Związku Zawodowego Rolników Samoobrona RP gdzie pełnię funkcję koordynatora ZZR woj mazowieckiego.  

Byłem organizatorem licznych protestów rolniczych organizowanych przez ZZR Samoobrona.

My rolnicy, jako pełnoprawni obywatele domagamy się od władz publicznych określenia i wprowadzenie w życie odpowiednich środków, regulacji prawnych oraz działań mających na celu poprawę ekonomiczną rolnictwa. Uważamy, że do najpilniejszych należą:

 • Obniżenia akcyzy na paliwa.
 • Wsparcie producentów poprzez szeroką medialną akcję propagandową promującą polską, bezpieczną i zdrową żywność.aby towary były oznakowane, z jakiego kraju pochodzą i kto dokonał przerobu, czy jest to produkt polski, czy pochodzący z innego kraju. Oznakowanie powinno być widoczne i różniące się kolorami w opisie,
 • Konkretne działania władz na rzecz uzyskania unijnych rekompensat dla polskich plantatorów.
 • Zapewnienie 100% odszkodowań za straty dla producentów rolnych.
 • Sprawiedliwe i równe na terenie całej Unii Europejskiej rozwiązanie problemów w zakresie dopłat do produkcji rolnej.
 • Poprzez aktywne i skoordynowane działania władz, ograniczenie wzrostu cen na środki do produkcji rolnej.
 • Wprowadzenia prawidłowych zasad ekonomii w rolnictwie tak, aby rolnik wiedział, co ma produkować, w jakich ilościach, komu i po jakich cenach ma sprzedawać swoje produkty oraz kiedy otrzyma zapłatę.
 • Określenia i wprowadzenia cen minimalnych w rolnictwie, gwarantujących dochodowość produkcji.
 • Ustabilizowania produkcji i cen, poprzez wprowadzenie systemu powszechnych, wieloletnich kontraktów skupowych.
 • Wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych i zwierząt.
 • Corocznego sporządzania bilansu potrzeb żywnościowych kraju oraz określenia poziomu rezerw strategicznych kraju.
 • Promowania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw płynnych.

Wybory