Dziś jest: 22 maja 2018

Mateusz Andrzej Mazur

Mateusz Andrzej Mazur
Województwo warmińsko-mazurskie, Okręg wyborczy nr 35
nr 2 na liście

Mam 25 lat i pochodzę z Olsztyna. Od wielu lat związany jestem z olsztyńskimi organizacjami pozarządowymi, w których zdobyłem spore doświadczenie jako współorganizator i wielokrotnie koordynator projektów społecznych, ekologicznych, kulturalnych i profilaktycznych. Wśród organizowanych przez ze mnie projektów stawiam na działania profilaktyczne w oparciu o artoterapię, t.j. szerzenie wszelkich pasji i zainteresowań (kultura fizyczna, sztuka, turystyka etc.).

Jako osoba pasjonująca się sportami wodnymi (żeglarstwem i sportami motorowodnymi), w moich działaniach często staram się zarażać tą pasją młodych ludzi. W 2010 roku, moje wieloletnie działania społeczne zostały docenione przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarki, który przyznał mi Srebrną Odznakę "Za zasługi dla rozwoju żeglarstwa Warmii i Mazur".

Od 2008 roku zacząłem prowadzić projekt akademicki związany z profilaktyką uzależnień, gdzie jako główny priorytet, wziąłem pod uwagę empiryczne dowody szkodliwości społecznych i zdrowotnych, uzależnień osób w okresie rozwojowym. Jestem przeciwnikiem uwłaczającej polityki antynarkotykowej w Polsce, ograniczającej się do karania zamiast skutecznej profilaktyki uzależnień. 

Od 10 lat jestem mieszkańcem wsi Pajtuny, gdzie z najbliższą mi rodziną prowadzimy gospodarstwo rolne, w którym moją pasją stało się pszczelarstwo. Od lutego 2011 roku do moich codziennych obowiązków doszło zarządzanie spółką kapitałową jako jej Prezes Zarządu.  
Jako osoba znająca codzienne problemy Warmińskiej wsi, trudności przedsiębiorcy zarządzającego spółką kapitałową i trudności w organizacji projektów społecznych i w szczególności profilaktycznych, chciałbym przyczynić się jako poseł do prac legislacyjnych w naszym kraju. W ramach moich priorytetów umieścił bym w szczególności: wyrównanie poziomu dostępu do edukacji osób z terenów wiejskich (bezpłatne szkolnictwo wyższe), zwiększenie dostępu do publicznej służby zdrowia, zmiana polityki narkotykowej (leczenie i profilaktyka zamiast karania), obniżenie podatków, dofinansowanie infrastruktury drogowej (niepłatne drogi ekspresowe zamiast płatnych autostrad), ochrona środowiska naturalnego, zwiększenie znaczenia konsultacji społecznych we wszelkich działaniach administracyjnych i legislacyjnych w szczególności pod kątem prac parlamentarnych.
Zachęcam do oddania głosu na mnie.

Wybory