Dziś jest: 25 maja 2018

Waldemar Bolesław Kwiatkowski

Waldemar Bolesław Kwiatkowski
Województwo dolnośląskie, Okręg wyborczy nr 2
nr 5 na liście

Mieszkaniec Jaworzyny Śląskiej. 53 lata.  Wykształcenie: technik – mechanik. Obecnie na rencie.

Jego mottem życiowym było, jest i będzie  „Pracy i chleba dla Każdego”.

Od sześciu lat pełni społecznie funkcję Prezesa Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych. W swoich działaniach stara się choć trochę polepszyć byt bezrobotnym i ubogim. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Świdnickim „Bank Żywności” stara się pomóc osobom w trudnej sytuacji materialnej, poprzez wydawanie darów żywnościowych od sponsorów.

Wybory