Dziś jest: 20 maja 2018

Zofia Ćwikiel

Zofia Ćwikiel
Województwo warmińsko-mazurskie, Okręg wyborczy nr 34
nr 1 na liście

 

Każdy ma prawo do godnego życia

 

- bezpłatne lecznictwo

- bezpłatne szkolnictwo

- minimalny dochód gwarantowany dla każdego

- zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.300 zł

- likwidacja umów śmieciowych (funduje się młodym ludziom brak urlopu wypoczynkowego, chorobowego, braku możliwości korzystania z kredytów, braku usamodzielniania się, braku rent, emerytur itp.)

- likwidacja bezrobocia, przez tworzenie korzystnych warunków, w celu 

 pozyskiwania funduszy inwestycyjnych dla wsparcia małych i średnich 

 przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

- dopłaty dla rolników w takiej samej wysokości co rolnicy w unii europejskiej

- zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, rencistów i emerytów

- podwyższenie płac, rent i emerytur

- jestem przeciwko podniesienia wieku emerytalnego ( nie możemy pracować do
końca naszych dni )

- przywrócenie bezpłatnego ratownictwa medycznego

- likwidacja spółek PKP

- pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży - jednakowe szanse edukacyjne

- podręczniki szkolne dla każdego dziecka wypożyczane z bibliotek szkolnych 

 komplet - 20 zł za cały rok szkolny

- wprowadzenie ulgi podatkowej dla młodych małżeństw (pierwsze mieszkanie)

- obniżenie podatku VAT na materiały budowlane

- jestem przeciwko wprowadzenia kolejnego opodatkowania banków, które odbije się na klientach - ponieważ wzrosną opłaty, ( może to również doprowadzić do osłabienia Polskiego sektora bankowego szczególnie banków spółdzielczych).

Uważam że rząd powinien dążyć do poprawy stanu finansów poprzez oszczędzanie, a nie obciążanie kolejnych instytucji.

PPP jest w stanie reprezentować interesy całego społeczeństwa,

brak stabilizacji finansowej powoduje, że wiele ludzi popada w bezradność.

Strach przed utratą pracy, brak niemożności zaplanowania swego życia.
Jest to okrutne i ciężko żyje się w takim państwie.

W naszych rękach jest nasz los !!!

Proszę zaproś rodzinę , znajomego i głosuj na PPP

LISTA NR- 6 POZ. NR- 1

ZOFIA ĆWIKIEL

 

 

Wybory