Europejska Konferencja na rzecz obrony publicznej słuzby zdrowia

22.08.2011

Na spotkaniu stwierdzono, że wszędzie atakuje się jednocześnie prawo społeczeństwa do opieki zdrowotnej i systemy ochrony zdrowia poprzez coraz dalej idącą prywatyzację i merkantylizację tych systemów i ochrony socjalnej.

Prowadzona we wszystkich krajach Europy polityka zaciskania pasa doprowadziła do brutalnego zaostrzenia tych ataków.

Obrona prawa do zdrowia i ochrony socjalnej wymaga mobilizacji nie tylko personelu służby zdrowia, ale i całych społeczeństw. Dlatego pilną sprawą jest tworzenie w każdym kraju, z udziałem ludności, związkowców, działaczy ruchów społecznych i politycznych, jak najszerszych ram oporu przeciwko prywatyzacjom, korupcji w lecznictwie i kolejnym wyrzeczeniom, które kapitalizm usiłuje narzucić ludziom.

Konferencja proponuje od zaraz każdej zainteresowanej organizacji poddanie pod dyskusję potrzebę stworzenia europejskiej koordynacji działań w tej dziedzinie wokół następujących postulatów:

>> zapewnienia powszechnego dostępu do systemu ochrony zdrowia, do wszystkich świadczeń zdrowotnych i ochrony socjalnej,

>> bezpłatnego leczenia i odrzucenia wszelkich ograniczeń w dostępie ludności do leczenia,

>> demokracji sanitarnej i określania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia przez samo społeczeństwo;

>> w oparciu o publiczne lub zbiorowe systemy finansowania, ponieważ zdrowie nie może być źródłem zysków.

Uważamy, że tę naszą pierwszą inicjatywę należy rozszerzyć na jak najwięcej krajów Europy, włączając do naszej sieci te wszystkie organizacje społeczne, które podzielają powyższy punkt widzenia.

W związku z tym kolejną konferencję można by zorganizować w Polsce w listopadzie br.

Konferencja Amsterdamska

8 maja 2011 r.

Wybory