Tak dla wyższej płacy minimalnej

22.08.2011

Stoimy na stanowisku, iż płaca minimalna w proporcji połowy średniego wynagrodzenia krajowego to rzecz niewystarczająca dla zagwarantowania godziwej płacy za pracę. Jest to jednak pierwszy krok w dobrą stronę. Polska Partia Pracy-Sierpień 80 od lat wysuwa żądanie ustanowienia płacy minimalnej w wysokości 68 proc. średniego wynagrodzenia w kraju.

Mamy dość słuchania o tym, że Polska jest tygrysem Europy – państwem niedotkniętym kryzysem gospodarczo-ekonomicznym, o najlepszym tempie wzrostu PKB. Mamy dość patrzenia przy tym na codzienne zmagania się z ubóstwem Polaków. Niesprawiedliwością jest to, że ciężka uczciwa praca nie chroni już dziś od biedy i wykluczenia społecznego. Obecny poziom płacy minimalnej nie pozwala na pokrycie najważniejszych potrzeb człowieka. Rzeczywiście Polska wyróżnia się na tle innych państw Unii Europejskiej -

jedną z najniższych pensji gwarantowanych, jak i jednym z najwyższych wskaźników zatrudnienia zarobkowego na podstawie umów śmieciowych (cywilnoprawnych, niezapewniających praw pracowniczych w tym pensji minimalnej).

Brak bezpieczeństwa zatrudnienia, w tym pozbawianie nadziei na sprawiedliwe wynagrodzenia za uczciwą pracę jest najdotkliwszy dla ludzi młodych. Ci pozbawieni są jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. Parlamentarne partie polityczne nie chcą zauważyć tego narastającego problemu.

Wzrost płacy minimalnej to danie szansy pracobiorcom na korzystanie z rynku towarów i usług, a więc napędzanie gospodarki. Rozwój ekonomiczny skazany jest na niepowodzenie, gdy z pracowników zrobimy niewolników, a z płacę sprowadzimy do poziomu jałmużny, zapomogi.

Polska Partia Pracy-Sierpień 80 konsekwentnie artykułuje potrzebę podniesienia minimalnej płacy w Polsce, niezależnie od tendencji politycznych. Jako ugrupowanie mocno osadzone w społeczności ludzi pracy dostrzegamy problem, który nie jest widoczny z politycznych salonów, gdzie najważniejszy jest kolor i pochodzenie kawioru.

Bogusław Ziętek

Przewodniczący Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80

Wybory