TRANSPORT - Tak dla uspołecznienia! Nie dla prywatyzacji!

07.02.2012

Tak dla uspołecznienia! Nie dla prywatyzacji!

Rok temu, 31 stycznia 2011 r., przedstawiciele związków zawodowych branży transportowej spotkali się w Londynie, by omówić potrzeby pracowników tego sektora, oraz budować ruch oporu przeciwko polityce Unii Europejskiej promującej prywatyzację, fragmentaryzację, dumping socjalny i ataki przeciwko układom zbiorowym i prawom pracowniczym. Nieustanne ataki Unii Europejskiej przeciwko publicznym sieciom transportu i pracownikom transportu potwierdzają naszą analizę:

-  28 marca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę dotyczącą transportu („Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu”) żądając „otwarcia rynku” we wszystkich sektorach transportu.

-  14 listopada 2011 r. Parlament Europejski ratyfikował zmianę swojego pierwszego pakietu kolejowego narzucając liberalizację transportu kolejowego w Unii Europejskiej – jego podział, narzucenie konkurencji – ustanawiając „wspólną europejską strefę kolejową” podporządkowaną systemowi finansów i pozwalającą na ataki przeciwko krajowym układom zbiorowym i prawom socjalnym pracowników kolei.

-  Stały i katastrofalny spadek zatrudnienia w sektorze morskim i w publicznym transporcie promowym jest bezpośrednią konsekwencją liberalizacji „żeglugi”; traktatów Unii Europejskiej dotyczących „wolności gospodarczych” i tanich bander.

-  Prywatyzacja sieci transportu miejskich dokonuje się pod naciskiem Unii Europejskiej i przyjętego dokumentu dotyczącego „zadań służb publicznych transportu lokalnego drogowego i kolejowego” z 2007 r.

-  Transport publiczny jest przerzucany na rzecz przedsiębiorstw prywatnych, dla których jedynym kryterium jest zysk.

-  Sektor prywatny – droższy i mniej skuteczny dla obywateli niż transport publiczny – cały czas rozszerza się i przyczynia do dominacji interesów finansowych, nawet jeśli tego konsekwencją jest likwidacja miejsc pracy i pogorszenie jakości usług transportowych.

Od czasu naszego ostatniego spotkania intensyfikacja kryzysów politycznych i ekonomicznych w Unii Europejskiej nie przerwała prywatyzacji sieci transportu; prawodawstwo europejskie dalej zmierza w tym kierunku.

Prywatyzacja transportu i innych dóbr wspólnych jest centralnym żądaniem Trojki, tworzonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny, mającym na celu narzucenie planów oszczędnościowych i masowych prywatyzacji w Grecji i Portugalii.

Podczas gdy zaostrza się kryzys banków europejskich i euro, celem nowych ataków będą demokratyczne prawa pracowników. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ograniczają prawa i wolności związkowe, promując prawa kapitału i biznesu w Unii Europejskiej; a w tym samym czasie działania oszczędnościowe poszczególnych rządów i instytucji unijnych osłabiają zdobycze społeczne poprzednich generacji.

Jeżeli polityka Unii Europejskiej i przedsiębiorstw, które ona wspiera, nie będą skutecznie zwalczane przez organizacje związkowe, walczące w obronie służb publicznych, ataki przeciwko pracowników, prywatyzacja i dumping socjalny będą kontynuowane, z pomocą m.in. niedawnych decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,.

Z tego powodu wzywamy do wspólnej manifestacji w Brukseli w dniu 28 marca 2012 r., w pierwszą rocznicę publikacji przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej transportu, i do przeprowadzenia w całej Europie, na apel pracowników sektora transportowego, solidarnych akcji w dniach 26-31 marca 2012 r. mających na celu:

-  Obronę krajowych infrastruktur transportowych, jako gwarantujących utrzymanie suwerenności narodowej i demokracji.

-  Organizację manifestacji biorących za cel instytucje unijne (biura Komisji Europejskiej, agencje regulacyjne UE, instytucje polityczne i gospodarcze UE, które ułatwiają i wzmacniają prywatyzację i liberalizację kolei, sieci tramwajów, autobusów i promów).

-  Skoordynowania akcji solidarnościowych pracowników transportu i związków zawodowych, walczących przeciwko konsekwencjom europejskiego dumpingu socjalnego; wzywamy do obrony praw pracowników, związkowych i prawa do negocjacji umów zbiorowych na szczeblu krajowym.

-  Postawienie żądania, aby krajowe infrastruktury i usługi transportowe były domeną publiczną, zarządzaną i utrzymywaną przez władze publiczne, odpowiedzialne przed obywatelami.

Lizbona, 28 listopada 2011 r.

 

Sygnatariusze:

Hiszpania: Sindicato Federal Ferroviario de la Confederacion General del Trabajo de Espana

Portugalia: Federacao dos Sindicatos de Transportes e Comunicacoes

Wielka Brytania: National Union od Rail, Martime & Transport Workers, Unite the Union, Associated Society od Locomotive Steam Enginemen and Firemen

Cypr: Segdamelin – PEO

Francja: Union syndicale Solidaires, Front Syndical de Classe

Włochy: Unione Sindicale di Base

Turcja: National Prt and Land Stevedores Union of Turkey

Węgry: Trade Union of Hungarian Railwaymen

Światowa Federacja Związków Zawodowych – sekcja Transport

 

Wybory