Grecki szpital pod kontrolą pracowników

08.02.2012

Grecki szpital pod kontrolą pracowników

 

Pracownicy szpitala w Kilkis (północna Grecja) przejęli pełna kontrolę nad szpitalem, deklarując, że to jedyne wyjście wobec problemów greckiej służby zdrowia. Wszystkie decyzje są obecnie podejmowane przez zgromadzenie powszechne pracowników.

Od 6 lutego personel szpitalny zajmuje się tylko nagłymi przypadkami, do czasu gdy nie zostaną wypłacone należne pensje. Pracownicy żądają również powrotu do poziomu zarobków, jakie otrzymywali przed wprowadzeniem oszczędnościowych planów rządowych.

Kolejne zgromadzenie pracowników ma się odbyć 13 lutego, a na 15 lutego zwołano konferencję prasową.

Pracownicy szpitala przyjęli następującą deklarację:

1.      Stwierdzamy, że obecne problemy ESY (krajowy system zdrowia) nie mogą zostać rozwiązane przez izolowane żądania dotyczące naszych lokalnych potrzeb, gdyż wszystkie te problemy są owocem antyspołecznej polityki rządowej i światowego neoliberalizmu.

2.      Stwierdzamy również, że wysuwając żądania wyłącznie lokalne odgrywalibyśmy rolę, jaką chciałby nam przyznać brutalny rząd. Władza, by stawić czoła swojemu wrogowi – którym jest całe społeczeństwo, robi wszystko, by przeszkodzić w powstaniu wspólnego frontu społecznego na szczeblu krajowym i światowym, mającemu wspólne interesy i żądania przeciwko polityce wpędzania w biedę społeczeństw przez władze polityczne.

3.      Z tej przyczyny wpisujemy nasze żądania w szersze ramy żądań politycznych i gospodarczych, które są stawiane przez wielką część społeczeństwa greckiego atakowanego przez najbardziej brutalny kapitalizm. Te żądania muszą być bronione aż do końca.

4.      Jedynym sposobem, by do tego dojść jest podważenie  nie tylko legitymizacji politycznej, ale także legalności władzy, autorytarnej i antyspołecznej, która zmierza wielkimi krokami w stronę totalitaryzmu.

5.      Pracownicy szpitala w Kilkis odpowiadają na ten totalitaryzm przez demokrację. Okupujemy szpitali publiczny i przejmujemy go pod naszą bezpośrednią i całkowitą kontrolę. Szpital będzie odtąd zarządzany przez samych pracowników i jedyną uprawomocnioną instancją decyzyjną będzie powszechne zgromadzenie jego pracowników.

6.      Rząd nie jest zwolniony od swoich zobowiązań ekonomicznych dotyczących personelu i materiałów szpitalnych. Jeśli będzie dalej ignorować te zobowiązana, będziemy zmuszeni zwrócić się do władz lokalnych, a zwłaszcza społeczeństwa obywatelskiego o poparcie z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków dla:

a) przetrwania naszego szpitala,

b) obrony prawa do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej,

c) obalenia, przez wspólną walkę społeczeństwa, obecnego rządu i polityki neoliberalnej,

d) głębokiej demokratyzacji, która pozwoli samemu społeczeństwu  podejmować decyzje dotyczące jego przyszłości.

7.      Związek zawodowy pracowników szpitala w Kilkis rozpocznie, od 6 lutego, strajk, zapewniając opiekę tylko w nagłych przypadkach do czasu pełnego zapłacenia za przepracowane godziny i wprowadzenia podwyżki płac do poziomu sprzed przybycia Trojki (Unia Europejska-Europejski Bank Centralny-Międzynarodowy Fundusz Walutowy). W tym czasie, zdając sobie sprawę z naszej misji i naszej odpowiedzialności moralnej, będziemy chronić zdrowie obywateli, którzy przybędą do szpitala, zapewniając bezpłatną opiekę zdrowotną tym, którzy będą jej potrzebować, wzywając równocześnie rząd, aby wypełnił swe zobowiązania.

8.      Podejmujemy decyzję, że nowe zgromadzenie powszechne odbędzie się w poniedziałek 13 lutego, by przedyskutować procedury, które umożliwią skuteczną okupację szpitala i jego zarządzanie przez pracowników. Od tego momentu zgromadzenia powszechne będą odbywać się codziennie i będą główną instancją podejmowania decyzji dotyczących pracowników i funkcjonowania szpitala.

Wzywamy do solidarności społeczeństwo i pracowników wszystkich branż, do współpracy wszystkich związków zawodowych i organizacji postępowych, tak jak zwracamy się o poparcie mediów, które zdecydowały się mówić prawdę. Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować naszą walkę do czasu, gdy zdrajcy sprzedający nasz kraj i jego mieszkańców zostaną obaleni. Albo oni, albo my!

Wzywamy:

a) Wszystkich obywateli do solidarności z naszym ruchem.

b) Wszystkich obywateli niesprawiedliwie traktowanych w naszym kraju do działania przeciwko antyspołecznym politykom władz.

c) Naszych kolegów z innych szpitali do podjęcia podobnych decyzji.

d) Pracowników innych sektorów oraz członków organizacji związkowych i postępowych do działania w podobny sposób, tak by wspomóc przekształcenie naszej mobilizacji w powszechny ruch oporu pracowniczego i społecznego, aż do ostatecznego zwycięstwa nad elitami ekonomicznymi i politycznymi.

Wybory