Bunt greckich dziennikarzy

16.02.2012

Od 15 lutego, kioski w całej Grecji obok tradycyjnej prasy, sprzedają także kolejny dziennik, wydawany przez samych jego pracowników. Dziennik, który nie zamierza wyłącznie informować o walce pracowników „Eleftherotypia”, ale chce być także niezależnym dziennikiem informacyjnym, niezbędnym w okresie tak krytycznym dla Grecji.

800 pracowników zatrudnionych w koncernie Tegopoulosa, wydawcy „Eleftherotypia” - od dziennikarzy do pracowników technicznych, od sprzątaczek po dozorców - strajkuje od 22 grudnia 2011 r., ponieważ ich pracodawca nie płaci im pensji od sierpnia.

Pracownicy  „Eleftherotypia” musieli zareagować na wiadomość, że ich pracodawca żąda wprowadzenia w życie artykułu 99 Kodeksu bankructw, by ochronić się przed swymi wierzycielami, a w rzeczywistości pracownikami, którym jest winien w sumie 7 milionów euro niezapłaconych pensji (!). Zdecydowali więc - równolegle do prowadzonych akcji i odwołania się do sądu - o wydawaniu własnej gazety. Ich dziennik rozprowadzany jest przez kolporterów w całym kraju, w cenie 1 euro (cena innych dzienników wynosi 1,3 euro), co ma na celu wesprzeć kasę strajkową.

Nie otrzymując pensji od 7 miesięcy, pracownicy  „Eleftherotypia” otrzymali wsparcie szerokiego ruchu solidarnościowego, a nawet zwykłych obywateli, przekazujących im datki pieniężne lub rzeczowe (żywność, ubrania, itp.). Wraz z wydawaniem swojego własnego dziennika i jego sprzedażą, będą mogli wesprzeć finansowo strajk.

Dziennik został przygotowany w zaprzyjaźnionej redakcji, w atmosferze przypominającej wydawanie prasy nielegalnej, ponieważ dyrekcja, gdy tylko dowiedziała się, że dziennikarze chcą wydawać swoje pismo, odcięła najpierw ogrzewanie, a potem cały system informatyczny pozwalający przygotowywać i składać artykuły, a w końcu zamknęła samą redakcję, choć jak na razie pozostawiła wolny dostęp do biur dziennika. „Eleftherotypia Pracowników” została wydrukowana w drukarni nie należącej do koncernu, dzięki wsparciu związku zawodowego pracowników prasy. Dyrekcja koncernu, obawiając się wpływu tej nowej gazety, zagroziła skierowaniem sprawy do sądu i zastrasza pracowników, grożąc zwolnieniem członkom Komitetu Redakcyjnego, którzy zostali wybrani w demokratycznym głosowaniu podczas zgromadzenia wszystkich strajkujących. Jednakże greccy czytelnicy, nie tylko tradycyjni czytelnicy  „Eleftherotypia”, oczekiwali z wielkim zainteresowaniem na pojawienie się tego nowego tytułu – redakcję zasypały listy zachęcające dziennikarzy do samodzielnego wydawania gazety, ponieważ dyktatura rynków łączy się z dyktaturą mediów, przekłamujących sytuację w kraju. Jeśli nie byłoby prorządowego klimatu w większości mediów w 2010 r., wysuwających argument braku alternatywy, kiedy rząd Papandreou podpisywał pierwsze Memorandum, którego porażka jest już oczywista dla wszystkich, być może społeczeństwo greckie zbuntowałoby się już wcześniej, by zmienić katastrofalną politykę władz.

Przypadek  „Eleftherotypia” nie jest jedyny. Dziesiątki przedsiębiorstw sektora prywatnego od dawna nie płaci swoim pracowników... W mediach sytuacja jest nawet gorsza. Z powodu kryzysu, banki nie udzielają już kredytów przedsiębiorcom, podczas gdy ci nie chcą płacić z własnych kont, woląc odwołać się do artykułu 99 – postąpiło tak już co najmniej 100 greckich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

„Eleftherotypia” powstała w 1975 r., jako „dziennik swoich dziennikarzy”, w okresie radykalizacji po upadku dyktatury w 1974 r. Obecnie, w epoce nowej „dyktatury wierzycieli” międzynarodowych, pracownicy  „Eleftherotypia” mają ambicję dać przykład informacji zupełnie innej od dotychczasowych, stawiającej czoła „terrorowi” tak przedsiębiorców, jak i baronów mediów.

Moisis Litsis

Redaktor ekonomiczny „Eleftherotypia”, członek Komitetu Redakcyjnego „Eleftherotypia Pracowników” oraz Rady Administracyjnej Związku Greckich dziennikarzy (ESHEA).

Wybory