Renty dla wdów po górnikach

23.02.2012

Gośćmi konferencji byli: pani Ewa Nowak - Stowarzyszenie Górniczych Wdów, Zbigniew Domagała - Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80", Krzysztof Łabądź - Polska Partia Pracy "Sierpień 80".

- W tragicznych wypadkach na kopalniach giną górnicy. Wdowy po górnikach zostają bez żadnych środków do życia. To nie jest duża grupa osób - w tej chwili ok. 70 pań, może więcej. Państwo polskie zostawia te osoby bez żadnej pomocy. Górnicy idąc do tego zawodu, do ciężkiej, ryzykownej pracy pod ziemią, zgadzają się na to, że ryzykują również życie. Ale nie zgadzają się na to, że ich rodziny zostaną pozbawione środków do życia.

Niestety, prawo jest wadliwe.

Dlatego wspólnie ze Związkiem Zawodowym "Sierpień 80" postanowiliśmy złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotyczy to właśnie górniczych wdów.

To jest najszybsza droga, żeby tę sytuację naprawić.

Natomiast inna droga, to wprowadzenie zmian w ustawie i my te zmiany wprowadzimy - jest już przygotowany projekt.

W pierwszej kolejności, żeby jak najszybciej pomóc wdowom po górnikach, składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Ciekawostką jest, że pod wnioskiem trzeba było zebrać podpisy 50 parlamentarzystów.

Podpisało się 40 posłów Ruchu Palikota (jeden był chory) i 18 posłów z Solidarnej Polski.

SLD nie chciało się pod tym wnioskiem podpisać.

To też jest wyznacznik czasu - Ruch Palikota wspólnie z Solidarną Polską walczy o górnicze wdowy, a pseudolewicowa partia ma to w nosie.

 

Wybory