Drogi wyzysku i bezprawia

19.03.2012

 

- W piśmie do Głównego Inspektora Pracy, Anny Tomczak prosimy o objęcie przez nią takiego postępowania osobistym i pełnym nadzorem - mówi Bogusław Ziętek, przewodniczący związku. Jego zdaniem, okręgowi inspektorzy pracy nie są w stanie wykonywać swoich zadań, a skoro zawodzą służby powołane do tego, by zapobiegać patologiom w stosunkach pracy, jedynym wyjściem jest wniosek o interwencję u Głównego Inspektora Pracy. Ten jest władny do wszczęcia szeroko zakrojonego postępowania i ścisłego jego nadzorowania, celem przeprowadzenia skutecznego nadzoru.
 
Jak dodaje Ziętek, chodzi o nieprawidłowości dotyczących czasu wykonywania pracy przez pracowników firm podwykonawczych na budowach autostrad na terenie całego kraju. Jego zdaniem, zarzuty skierowane w stosunku do podwykonawców nie są nowe i nieznane.
Więcej - czytaj na stronie WZZ Sierpień 80 - Drogi wyzysku i bezprawia

Wybory