Spotkanie z B.Ziętkiem - Kraków 31.03.12

26.03.2012

Spotkanie z Bogusławem Ziętkiem w Krakowie


31 marca w Krakowie odbędzie się I Zjazd Małopolski Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80. Weźmie w nim udział przewodniczący partii, Bogusław Ziętek.

Część otwarta Zjazdu, której przyświecać będzie hasło: "Zjednoczmy się w odzyskaniu Państwa dla obywateli", rozpocznie się o godzinie 13.00. Każda z zaproszonych osób będzie mogła zabrać głos w dyskusji. Potwierdzenie przyjazdu oraz chęć dłuższych wypowiedzi prosimy zgłaszać do dnia 29 marca na adres mailowy: pppmalopolska@gmail.com

Zjazd i spotkanie z Bogusławem Ziętkiem odbędzie się w sali konferencyjnej na terenie stadionu KS Cracovia ul. Kałuży.

Wybory