Albo Europa będzie socjalna i demokratyczna, albo nie będzie jej wcale

08.05.2012

KOMUNIKAT PRASOWY
 
 
 "Albo Europa będzie socjalna i demokratyczna, albo nie będzie jej wcale!" - prognozuje w wydanym oświadczeniu Polska Partia Pracy-Sierpień 80.
Ugrupowanie podkreśla, że zwycięstwo kandydata socjalistów, Francois Hollande'a, w wyborach prezydenckich we Francji oraz sukces radykalnej i społecznej lewicy w wyborach w Grecji wskazują, że społeczeństwa Europy szukają alternatyw dla obecnej, antyspołecznej polityki prowadzonej na całym kontynencie.
 
 Zdaniem partii, europejska polityka toczy się pod dyktando wielkich grup kapitału i ideologów neoliberalizmu. " Dotychczasowa polityka gospodarcza prowadzona według recept Trójki (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) zakończyła się fiaskiem tak na płaszczyźnie społecznej, powodując masowe bezrobocie i zubożenie społeczeństw, jak i gospodarczej; czego dobitnym przykładem jest Grecja, którą kolejne brukselskie programy oszczędnościowe wpędzają w jeszcze głębszą recesję" - napisał Bogusław Ziętek, przewodniczący Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80.
 
 I zwraca uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, wybór we Francji wcale nie gwarantuje zmiany kierunku politycznego - bo jak przypomina - antyspołeczne reformy wprowadzali również socjaldemokraci w Grecji i w Hiszpanii, niemniej świadczy o oddolnej niechęci do dotychczasowej antyspołecznej i technokratycznej polityki. Po drugie, cieszyć może duże poparcie dla greckiej Koalicji Radykalnej Lewicy Syriza, która będzie drugą siłą w greckim parlamencie, lecz tym samym "staje przed poważnym wyzwaniem na skalę całej Europy: przedstawienia prospołecznego programu wyjścia z kryzysu, spowodowanego nieodpowiedzialnością rynków finansowych i wielkich grup kapitału". I po trzecie, niepokojące są wysokie wyniki wyborcze dla skrajnej, nacjonalistycznej i rasistowskiej prawicy, która w czasie kryzysu kozła ofiarnego upatruje w imigrantach, jak w przypadku kampanii przeciwko polskim pracownikom w Holandii.
 
 Elżbieta Fornalczyk, wiceprzewodnicząca Polskiej Partii Pracy dodaje, że sukces walki o socjalną i demokratyczną wizję Europy zależy od współpracy wszystkich sił lewicy społecznej i ruchu związkowego w skali całego kontynentu. - Musimy współdziałać przeciwko najważniejszym problemom społecznym i zagrożeniom ze strony władzy politycznej i finansowej. Przykładem jest sprawa podniesienia wieku emerytalnego. Temat ten nie dotyczy przecież tylko Polski - mówi.
 
 PPP-Sierpień 80 podaje, że przykładem takiej współpracy jest "Europejska Konferencja w Obronie Publicznej Służby Zdrowia i Powszechnej Opieki Społecznej". Jej III edycja odbędzie się 12 i 13 maja w Paryżu. Poprzednio organizowana była w Katowicach. Polską delegację tworzą Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego oraz Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80".
 
 - Chcemy zbudować europejski ruch społeczny, który będzie odgrywał rolę wspierającą w stosunku do krajowych protestów w obronie publicznego charakteru ochrony zdrowia - tłumaczy Zbigniew Zdónek z Sekretariatu ds. zdrowia i ratownictwa medycznego PPP-Sierpień 80.
 
 Z kolei Łukasz Ługowski z Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii Pracy wskazuje, że w Polsce nawet partie głównego nurtu politycznego przejmują postulaty, wysuwane dotychczas przez siły lewicy społecznej, w tym Polską Partię Pracy -Sierpień 80. - Wszystkie partie opowiadają się za likwidacją umów śmieciowych, lecz już dziś widać, że będą to jedynie kolejne ich niespełnione obietnice.
 
 Polska Partia Pracy-Sierpień 80, solidaryzując się z lewicowymi wyborcami we Francji i Grecji, opowiedziała się za Europą podnoszącą w górę, a nie równającą w dół prawa socjalne, za ponoszeniem kosztów kryzysu przez jego sprawców.
 
 
 Pełna treść oświadczenia
 
 PATRYK KOSELA
 Rzecznik prasowy
 Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80

Wybory