Niewolnicy Tuska i Nowaka, czyli autostradowe sukcesy PO

18.05.2012

 

Dzień po dniu  PO ogłasza sukcesy w budowie autostrad na Euro. Nikt nie przejmuje się tym, że te ogromne inwestycje prowadzone są w większości na czarno, pracownicy zatrudniani są bez umowy, ich prawa są łamane,  a firmy które je realizują bankrutują. 

za NIE:

Śmiecioroby

Mateusz Cieślak

 

Rządzący przekonują nas do tego, że wypłata godziwych emerytur w przyszłości zależy od wydłużenia wieku emerytalnego teraz. Jestem innego zdania. Polacy mogą tyrać nawet i po 100 lat, a i tak zamiast emerytur, dostaną ochłapy. Miliony pracują bowiem na podstawie umów śmieciowych.

Umowami śmieciowymi przyjęło się określać krótkoterminowe umowy-zlecenia i umowy o dzieło, którymi pracodawcy powszechnie zastępują umowy o pracę. Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80 i lider Polskiej Partii Pracy, do umów śmieciowych zalicza również kontrakty podpisywane z osobami, którym wypowiedziano umowy o pracę, polecając, by zarejestrowały działalność gospodarczą. W przypadku tych ostatnich mówi się o tzw. samozatrudnieniu. - Ich sposób wykonywania pracy w niczym nie odbiega od tego, co robili dotychczas - mówi Ziętek. Według danych zawartych w raporcie ministra Michała Bo niego aż 75 procent tych, którzy podpisali umowy śmieciowe, uczyniło to pod przymusem, zdając sobie sprawę, że to jedyna możliwość podjęcia pracy. Z tytułu umów śmieciowych państwo ponosi miliardowe straty. Od umów kodeksowych odprowadzane są wysokie składki zdrowotne i emerytalno-rentowe, a składki od umów śmieciowych są niższe albo w ogóle ich nie ma. Boni zaproponował więc, aby umowy śmieciowe "oskładkować".

Śmieci przy taśmie

Dane przytoczone w raporcie Bo niego zostały oparte na wyliczeniach Instytutu Badań Strukturalnych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komisji Europejskiej. Wynika z nich, że w 2011 r. umowy śmieciowe (teszacunki nie obejmują osób samozatrudniających się) ma 27 procent pracujących Polaków. 5 milionów Polaków pracuje na umowy o dzieło i umowy-zlecenia.

Wśród pracowników do 30. roku życia umowy śmieciowe ma 65 procent. Wśród 24-latków aż 85 procent.

Z tych danych wynika, że umowy śmieciowe (aprzypomnę, że dane te nie obejmują samozatrudnienia) są dziś powszechnym zjawiskiem. Dla porównania - 10 lat temu umowy śmieciowe miało tylko 6 procent pracowników. Średnia dla Unii Europejskiej to 14 procent. w tym zakresie jesteśmy więc europejskim liderem. "Leasingowanie" ludzi wprowadziła ustawa z 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Teoretycznie miała ona zapobiec patologiom polegającym na tym, że np. w fabrykach samochodów tysiące ludzi pracują po kilka lat jako tymczasowi, wynajmowani przez agencje. Wprowadzono limity umów zawieranych przez agencje z pracownikami na wykonywanie pracy w jednym i tym samym miejscu. Agencje omijają limity, "leasingując" sobie wzajemnie ludzi. Na papierze zmieniają się pracodawcy, a człowiek pracuje stale na tym samym stanowisku pracy. Naukowcy szacują, że leasing pracowników dotyczy dziś 600-700 tysięcy ludzi. I bujdą na resorach jest twierdzenie, że tzw. elastyczne formy zatrudnienia służą właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalając im w razie spadku obrotów szybko redukować zatrudnienie. Beneficjentami umów śmieciowych są wielkie ponadnarodowe koncerny. Znacząca część załogi Fiat Auto Poland w Tychach to pracownicy delegowani tam przez agencje pracy tymczasowej. Dr Rafał Muster z Uniwersytetu Śląskiego przypomina, że w zeszłym roku FAP ogłosił, że zwalnia około 500 osób, ale nie zgłosił zwolnienia grupowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach. Nie musiał, gdyż zwalniani nie byli pracownikami Fiata, tylko agencji pracy tymczasowej. Podobnie było, gdy 2 lata temu General Motors z dnia na dzień zwolnił około 1000 pracowników swojej fabryki opli w Gliwicach. Nie dość że koncerny prowadzące zakłady w specjalnych strefach ekonomicznych mają przyznane ulgi podatkowe, podatki mogą płacić poza Polską, to również zatrudnieni w nich ludzie nie płacą składek ZUS. Gdzie tu interes państwa? Nie dość że wielkie sieci handlowe mają ulgi podatkowe, to zatrudniają pracowników na umowy śmieciowe. Mało płacą pracownikom, składek ZUS nie odprowadzają, mają niskie koszty i gdzie popadnie otwierają kolejne sklepy, doprowadzając osiedlowe sklepy i sklepiki do bankructwa. Czy to jest ten dobroczynny wpływ elastycznych form zatrudnienia na małą i średnią przedsiębiorczość?

Śmieci państwowe

1600 pracowników polskich sądów (nietylko sprzątaczek, ale nawet sędziowskich asystentów) jest zatrudnionych na podstawie umów śmieciowych. Umowy takie stają się powszechne także w polskich urzędach. "DziennikGazeta Prawna" przeprowadził sondę, z której wynika, że np. w Ministerstwie Zdrowia umowy kodeksowe ma 500 pracowników, a 250 ? śmieciowe. Zdaniem gazety, która przebadała sytuację w 65 różnych urzędach, na umowach śmieciowych może być nawet połowa zatrudnionych w polskiej administracji.

Śmieci w pogotowiu

Elastyczne formy zatrudnienia stanowią całkiem realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Samozatrudnieni są liczni kierowcy autobusów wykonujący usługi przewozowe, m.in. na zlecenie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Samozatrudniającym się był właściciel busa, który rozbił się pod Nowym Miastem nad Pilicą. W busie, gdzie były fotele dla 6 osób, jechało ich 18, siedząc na pustych skrzynkach. Wszyscy zginęli. Umowy śmieciowe mają nawet niektórzy maszyniści pociągów. Pisał o tym Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, w liście do ministra transportu Sławomira Nowaka, na krótko przed katastrofą kolejową pod Szczekocinami: W Polsce nie kontroluje się czasu pracy maszynistów zatrudnionych u różnych pracodawców. Pracodawca zatrudniający maszynistę nie wie, czy nie wykonuje on takiej samej pracy u innego pracodawcy oraz według jakiego rozkładu czasu pracy jest on zatrudniony. Samozatrudniający się pracownicy budują stadiony na Euro 2012 i autostrady, stawiają wiadukty drogowe oraz kolejowe, wznoszą drapacze chmur, centra handlowe i budynki mieszkalne. Samozatrudnienie to forma powszechnie już stosowana w zawodzie ratownika medycznego. w kolejnych szpitalach przymusza się pielęgniarki do przechodzenia na kontrakty. Czasami jest to nawet korzystne dla nich finansowo. Mniejsze składki płacone na rzecz państwa. Nie ma już też rygorów związanych z czasem pracy. Można pracować po 400 godzin w miesiącu i nieźle zarabiać. Ciekawe, dlaczego nikt z rządzących nie zrobił tego, co uczyniły panie ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Policzyły, ile państwo straci na tym, że zamiast kodeksowych umów o pracę, będą miały kontrakty. Teraz za każdą pracującą w służbie zdrowia pielęgniarkę państwo dostaje składki ZUS płacone w połowie przez pracownika, a w połowie przez pracodawcę. Jeśli pielęgniarka będzie jednocześnie pracownikiem i pracodawcą (na tym polega samozatrudnienie), jedna z tych części zniknie. Wyliczyły, że gdyby wszystkie miały kontrakty, to roczne straty ZUS wyniosą 1,4 mld zł.

Gdyby polikwidować umowy śmieciowe, do ZUS wpływałoby rocznie dodatkowo 18 mld zł.

Umowy o dzieło i umowy-zlecenia mają sens wówczas, gdy dotyczą ludzi młodych czy stażystów. Samozatrudnienie jest pożytecznym rozwiązaniem wtedy, gdy ludzie wybierają tę formę zatrudnienia dla własnej wygody, a pracodawcy przez sezonową zmienność potrzeb. Ale jedna trzecia pracujących na umowach tymczasowych i kolejne miliony w roli biznesmenów zatrudniających samych siebie to patologia. Patologia prowadząca do degradacji cywilizacyjnej całego społeczeństwa. Rządzący Polską może tego nie widzą, ale na szczęście widzą biurokraci z Brukseli. Chcą oni wprowadzić jednolite przepisy dla całej Unii Europejskiej - tak aby umowy kodeksowe dotyczyły jak najszerszej grupy pracowników, umowy śmieciowe wąskiej, a nie - jak u nas - na odwrót. 

 

 

Związkowcy do marszałek Kopacz: Ważniejsze, niż bojkot Euro są skandaliczne warunki przygotowań do tej imprezy w Polsce

- Przygotowania infrastrukturalne do piłkarskiego Euro 2012 odbywają się w skandalicznych warunkach. W cieniu tych mega inwestycji pochłaniających miliardy złotych, zatrudnia się ludzi na czarno, w tym także obcokrajowców bez pozwolenia na pracę i nie zapewnia im bezpieczeństwa pracy! - alarmuje Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ "Sierpień 80". O tym, że tracą na tym nie tylko zatrudnieni tam robotnicy, ale i Skarb Państwa w wyniku nieodprowadzanych składek ZUS i podatków, związek powiadomił marszałek Sejmu i Radę Ochrony Pracy. Wyrywkowe i budzące szereg wątpliwości dotychczas przeprowadzone kontrole wykazały ogromną skalę nieprawidłowości.

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" 8 maja br. wysłała pismo do marszałek Ewy Kopacz o zobowiązanie Państwowej Inspekcji Pracy do podjęcia działań w postaci powołania specjalnej grupy złożonej z wyspecjalizowanych inspektorów, których zadaniem będzie przeprowadzenie szczegółowej i kompleksowej kontroli na budowach autostrad na terenie całego kraju. Identyczne pismo związek skierował również do działającej przy Sejmie Rady Ochrony Pracy.

- Ta wielka inwestycja finansowana również ze środków Unii Europejskiej nie może być realizowana poprzez zatrudnianie ludzi "na czarno" czyli bez umów z pracownikami, niewypłacanie im pieniędzy za nadgodziny i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, fałszowanie ewidencji czasu pracy, czy stosowanie form samozatrudnienia, które to są tam na porządku dziennym. Nie może się to też odbywać bez zachowania podstawowych zasad BHP, realnie zagrażających życiu i zdrowiu pracowników - tłumaczy Bogusław Ziętek.

Zdaniem przewodniczącego WZZ "Sierpień 80", trwające w takiej postaci przygotowania do mistrzostw Euro są szkodliwe również dla Skarbu Państwa. - Nielegalne zatrudnienie to także brak odprowadzania podatków skarbowych i składek do ZUS. A przecież ten sam rząd, który patronuje przygotowaniom do Euro tak bardzo szafuje troską o system emerytalny - mówi.

"Takie zjawiska przynoszą także szkodę w systemie podatkowym oraz emerytalnym, poprzez uszczuplenie nie tylko dochodów wpływających do budżetu państwa, ale i zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych pracowników, którzy odprowadzają składki do systemu emerytalnego od zaniżonych wynagrodzeń. Efektem tego jest także stosowanie m.in. ryczałtowego rozliczania podwykonawców, z którymi rozliczenia odbywają się całościowo, ujmując nierzadko w jednym rozliczeniu (fakturze) kwoty opiewające na miliony zł, co znacząco utrudnia zweryfikowanie realnych kosztów poszczególnych inwestycji, czy sprawdzenia czasu i ilości osób zaangażowanych w jej realizację" - przeczytać można w piśmie "Sierpnia 80" do marszałek i ROP.

Postulat związku powołania specjalistycznej grupy wynika z konieczności przeprowadzenia kompleksowej kontroli na terenie całego kraju, co wynika nie tylko z międzywojewódzkiego charakteru robót, ale i z faktu nieskuteczności działań Okręgowych Inspektoratów Pracy w odniesieniu do poszczególnych firm, czy przedsiębiorstw, które w razie wszczęcia stosownej kontroli są w stanie w krótkim czasie reagować na zaistniałą sytuację i przenosić swoje siedziby, czy pracowników na teren kolejnych budów rozsianych na obszarze innych województw, czy regionów.

"Wobec faktu mobilności pracodawców, inspektorzy pracy nie są w stanie w sposób pełny wykorzystać przysługujących im uprawnień, a mając na uwadze przepisy o właściwości miejscowej, w razie zaistnienia takich przenosin, nie są podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia postępowania, co wymusza konieczność przekazania spraw jednostkom właściwym miejscowo. Te skomplikowane procedury sprawiają, że wykrycie oraz udowodnienie pracodawcom jakichkolwiek naruszeń staje się utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe" - napisano w piśmie do marszałek Sejmu i Rady Ochrony Pracy.

WZZ „Sierpień 80” zdecydował się skierować sprawę do Ewy Kopacz i Izabeli Mrzygłockiej (ROP) po tym, jak Główny Inspektor Pracy nie zdecydował się na wszczęcie kompleksowej kontroli podwykonawców świadczących usługi na rzecz firm budowlanych, o co związek wnioskował pisemnie 9 marca br. Jak zaznaczają związkowcy, jest to całkowicie niezrozumiałe, ponieważ nawet wyrywkowe i budzące szereg zastrzeżeń, co do sposobu ich przeprowadzenia, kontrole wykazały nieprawdopodobną wręcz skalę naruszeń i zaniechań.

"W tym stanie rzeczy, nie dziwią ujawniające się – o czym szeroko donoszą media – wady konstrukcyjne, czy technologiczne budowanych obiektów, dróg, autostrad. Pośpiech, a także nieprzestrzeganie podstawowych norm budowlanych, będące następstwem negatywnych zjawisk, o których mowa powodują naruszenie rygorów technologicznych, co w przyszłości może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników" - podnosi "Sierpień 80" w swym piśmie. I wskazuje, że na pewno za tolerowanie tych będziemy musieli jako społeczeństwo zapłacić za to jeszcze raz.

- To zadziwiające, że na miesiąc przed rozpoczęciem Euro 2012 w debacie publicznej dominuje temat bojkotu ukraińskiej części mistrzostw. Polscy politycy, w tym ci którzy tak miłują piłkę nożną, nie widzą problemów, jakie mają pod nosem. Albo po prostu z własnych wizerunkowych powodów nie chcą widzieć działania na szkodę budżetu państwa, systemu podatkowego, jaki i samych poszkodowanych pracowników - komentuje przewodniczący Bogusław Ziętek.

 

W załączeniu przesyłamy Państwu pełną treść wystąpienia Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80" do Marszałek Sejmu i Rady Ochrony Pracy

Wybory