Związkowcy piszą do przedsiębiorców poszkodowanych przez państwo

30.05.2012

 

W dniu jutrzejszym - 31 maja 2012 - odbędzie się Kongres Ruchu Społecznego "Niepokonani 2012", czyli grupa przedsiębiorców poszkodowanych przez instytucje i organa państwowe.

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 oraz Polska Partia Pracy Sierpień 80 z tej okazji wystosowały pismo do uczestników Kongresu:

 

 

       Katowice, dnia 30.05.2012 r.

 

 

                                                        Ruch Społeczny „NIEPOKONANI 2012”

 

Uczestnicy Kongresu pt. „Pokrzywdzeni, lecz Niepokonani”,

            Zwracamy się do Was z wyrazami solidarności i życzeniami powodzenia w budowaniu ruchu społecznego przedsiębiorców poszkodowanych przez organa i instytucje państwowe. I życzymy skutecznej walki z tego typu nieuczciwością. Niech Was nie dziwi, że słowa te płyną od związkowców.

            Zostaliście niesłusznie uznani za przestępców i niegodziwców. Byliście karani, stosowano wobec Was sankcje prawne i finansowe, co wielokrotnie doprowadziło do utraty firm, majątków i dobrego imienia. Wskutek tego zatrudniani przez Was pracownicy tracili zatrudnienie. W sposób bardzo podobny, w jaki potraktowano Was, traktuje się pracowników i organizacje ich reprezentujące. Stosuje się te same metody dyskredytacji i upokorzenia. Władze i instytucje państwowe kryminalizują kolejno biedę, bezrobocie, pracowników najemnych i ruch związkowy. I tak, jak traktuje się przedsiębiorców, jako przestępców, tak w ten sam sposób rządzący podchodzą do tych, którzy walczą o prawa pracownicze i socjalne, nazywając nas chuliganami i szkodnikami.

            Na Waszym i naszym przykładzie najlepiej widać, że realizuje się odwieczna zasada: „dziel i rządź!”. Występuje bardzo duża liczba przykładów to potwierdzających. Władzy zależy na skłóceniu i podzieleniu polskich przedsiębiorców i pracowników, zantagonizowaniu obu grup.Tymczasem walka, którą my prowadzimy o bezpieczne warunki pracy, kodeksowe warunki zatrudnienia i godziwe płace, nie jest skierowana przeciwko Wam, jak usiłuje się to wmówić.

            Jeżeli wszyscy będziemy uczciwe zatrudnieni, to każdy dobry pracodawca będzie miał dobre warunki do działania. Uczciwość, a więc stabilne miejsca pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie i bezpieczeństwo pracy traktowane nie jako koszt, a inwestycję. Solidarna uczciwość przedsiębiorców to najlepszy gwarant, że wypierane będą firmy-krzaki, które oferując          
dumpingowe ceny wygrywają przetargi, są nieuczciwą konkurencją i oszukują pracowników, nie wypłacając im należnego wynagrodzenia za pracę. Przykład budów autostrad jest tu najlepszy. Zapłacimy za ich budowę, jako cale społeczeństwo jeszcze raz, ponieważ te oddawane obecnie do użytku nie spełniają żadnych norm. Podobnie jest w przypadku umów śmieciowych. Za patologie tego zjawiska płacimy wszyscy. Ci, którzy są w ten sposób zatrudniani, bo nie mają żadnych praw. Uczciwi przedsiębiorcy, bo ich firmy bankrutują. My jako społeczeństwo, bo za niższe wpływy do budżetu Skarbu Państwa i systemu emerytalnego musimy płacić wszyscy.

            Powyżej nakreślone powszechne niestety zjawiska uderzają w dwie strony – Was, przedsiębiorców i nas – pracowników. Należy przedefiniować filozofię rządzących. Wskazywany przez nich wróg, widziany w nas nie jest realny i rzeczywisty. I Wam i nam zależy przecież na uczciwości w prowadzeniu działalności gospodarczej.

            Życzymy Wam – Uczestnikom Kongresu powodzenia.

 

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                           BOGUSŁAW ZIĘTEK

                                                                                           Polska Partia Pracy-Sierpień 80

 

                                                                                           ELŻBIETA FORNALCZYK

                                                                                           Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80

Wybory