Kolejna rocznica śmierci Daniela Podrzyckiego

25.09.2012

Sztandary, górnicze mundury, delegacje związkowców z zakładów pracy. Wczorajsze popołudnie było okazją do wspomnień i zadumy nad naszym kolegą, przyjacielem, założycielem i pierwszym przewodniczącym Związku oraz Polskiej Partii Pracy.

Jak co roku 24 września związkowcy z WZZ „Sierpień 80” spotykają się przy grobie Daniela, aby oddać mu część i hołd oraz kultywować pamięć o tym co robił i stworzył.

O Jego walce dla ludzi pracy, o Jego poświęceniu dla każdego, kto potrzebował pomocy, o Jego roli w odbudowie prawdziwego ruchu związkowego w Polsce, protestach i strajkach, którym przewodził.

Myśli politycznej, którą stworzył wraz z Polską Partią Pracy, słusznie uznając, że ludzie pracy muszą mieć własną reprezentację, aby mówić swoim własnym głosem.

To dzięki Jego determinacji i walce, której przewodził, obroniliśmy górnictwo, do którego przychodzą dziś do pracy tysiące młodych ludzi.

 To on stworzył podwaliny pod związek zawodowy, który odwołując się do idei wielkiego protestu mas społecznych w 1980 roku.

Potrafił jednocześnie patrzeć w przyszłość, rozwijając swoją działalność w nowych sektorach gospodarki i spełniać swoje zadania, w zupełnie nowej rzeczywistości. Związek, w którym wspólnota działania jest najważniejsza, a walka jeśli jest prowadzona konsekwentnie skuteczna.

Cześć Twojej Pamięci Danielu!

Wybory