Latanie też kiedyś było nierealne

23.05.2013

Latanie także było kiedyś nierealne! Od 20 do 22 maja odbył się nasze akcje w trzech miastach – w Krakowie, Tarnowie i Lublinie. W Krakowie odbyło się także wyjazdowe posiedzenie zespołu parlamentarnego „Społeczeństwo Fair”, na którym podjęliśmy temat bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Akcja w Krakowie rozpoczęła się o godzinie 14:00 w okolicy Urzędu Miasta i siedziby prezydenta Majchrowskiego. Spotkała się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

 

Tuż po akcji w Krakowie na spotkaniu Zespołu Parlamentarnego „Społeczeństwo Fair” przedstawiciel miasta Grzegorz Sapoń nie mówił już, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej nie jest niemożliwe. Zapowiedział, że wyliczą dokładnie koszty i korzyści wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie. Jeśli ta alternatywa okaże się wg wyliczeń ZIKiT opłacalna, bezpłatna komunikacja miejska zostanie wprowadzona w życie

W Tarnowie akcja rozpoczęła się o godzinie 13:00 na Placu Sobieskiego. Bardzo pozytywny odbiór idei wśród mieszkańców podzielają lokalni radni, którzy wspólnie z nami uważają, że idea jest nie tylko możliwa, ale także realna do zrealizowania.

W Lublinie o godzinie 13:30 akcję rozpoczęliśmy na Placu Łokietka pod Urzędem Miasta. Tamtejszy urząd już wcześniej mówił, że bezpłatna komunikacja miejska jest możliwa. Wysłał także delegację do Tallina, stolicy Estonii, gdzie taka komunikacja funkcjonuje już od 1 stycznia 2013 roku. Mimo to uważają, że w Lublinie na taka rewolucję będziemy musieli jeszcze poczekać. My uważamy, że wprowadzenie jej już teraz przyniesie miastu korzyści.

Wybory