Młodzieżówka z diagnostami

03.06.2013

16 kwietnia pod budynkiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbył się protest diagnostów laboratoryjnych. W pikiecie wzięło udział blisko 300 osób. Protest był reakcją na propozycje zawarte w projekcie założeń ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które - zdaniem uczestników pikiety - prowadzą do obniżenie jakości kształcenia diagnostów laboratoryjnych, m.in. poprzez zezwolenie na kształcenie przyszłych diagnostów laboratoryjnych na kursach i w trybie samokształcenia. W akcji wzięli też udział przedstawiciele środowisk akademickich, sekcji oświatowej NSZZ "Solidarność" oraz działacze WZZ "Sierpień 80" Konfederacja i Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii Pracy którzy rozdawali ulotki "Nie będziemy płacić za wasz kryzys" oraz "Koniec obniżania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym!", w której działacze OM PPP wskazywali, że coraz niższemu poziomowi szkolnictwa wyższego w Polsce winny jest Proces Boloński oraz polityka kolejnych rządów, które doprowadziła do przekształcenia studentów i absolwentów w tanią siłę roboczą na umowach śmieciowych.


Skandowali: "Quo Vadis minister Kudrycka?", "Jakość badania to kwestia nauczania" , "Jakość kształcenia podstawą wyleczenia", "Ta ustawa to nie zabawa ona uderza w nasze prawa". Nikt z przedstawicieli ministerstwa nie wyszedł do protestujących. Delegacja Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych złożyła w budynku ministerstwa petycję w której czytamy m.in. "Sprzeciwiamy się liberalizacji procesu kształcenia zawodów medycznych widząc w tym niebezpieczeństwo pogorszenia kwalifikacji zawodowych zagrażające zdrowiu i życiu pacjentów". Po zakończeniu pikiety prezes KRDL dr Elżbieta Puacz w imieniu organizatorów podziękowała uczestnikom, szczególnie studentom z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, Poznania, Sosnowca, Warszawy i Wrocławia.


W czasie pikiety głos zabrali: senator Stanisław Gogacz - wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, dr. hab. n. farm. Agnieszka Piwowar - w imieniu Konferencji Prodziekanów kierunku analityka medyczna/medycyna, Ireneusz Rudnicki - KZ NSZZ "Solidarność" Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Artur Owczarek - przedstawiciel Sekretariatu Sekcji Zdrowia NSZZ Solidarność, Adam Sandauer - prezes Stowarzyszenia Primum Non Nocere, Adam Pudełko - przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Elżbieta Puacz - prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Wybory