Przemarsz w rocznicę śmierci Andrzeja Leppera

06.08.2013

W dniu wczorajszym delegacja PPP oraz WZZ Sierpień 80 uczestniczyła w marszu pamięci Andrzeja Leppera. Uczestnicy przeszli spod Sejmu RP pod dawną siedzibę partii Samoobrona w Alejach Jerozolimskich.

W imieniu PPP głos zabrał Jacek Kamiński: Szanowni zebrani! Chciałbym na wstępie podziękować kierownictwu „Samoobrony” za zaproszenie delegacji Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień '80” i Polskiej Partii Pracy do udziału w uroczystościach ku czci śp. Andrzeja Leppera – postaci także nam bliskiej. Bliska swego czasu współpraca przewodniczącego Leppera z naszym związkiem wynikała z jego przekonania o bliskości programowej obu środowisk, ale przede wszystkim o wspólnocie interesów ludzi pracy w mieście i na wsi. Z taką sytuacją mamy do czynienia również dziś, gdy rząd pozostaje obojętny na postępujące problemy ekonomiczne wsi i rolników, gdy atakuje prawa pracownicze, zmuszając ludzi do pracy do 67. roku życia, likwidując wielką zbobycz świata pracy, jaką był 8-godzinny dzień pracy, jawnie zapowiadając wprowadzenie antyzwiązkowej ustawy. Dlatego również dziś konieczna jest wspólna walka ludzi pracy miast i wsi.

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień '80” ma za sobą podobne, trudne doświadczenia jak „Samoobrona”. Również został „osierocony” przez swojego twórcę i lidera Daniela Podrzyckiego, który – podobnie jak Andrzej Lepper – zginął w 2005 roku w tajemniczych okolicznościach, w wypadku samochodowym. Jednak nasz związek odrodził się, jest liczącą się siłą społeczną, miał znaczący wpływ na organizację i powodzenie pierwszego od 31 lat strajku generalnego w Polsce, który odbył się w marcu na Górnym Śląsku. Odbudowy dawnej siły i znaczenia życzymy także „Samoobronie”. Bo „Samoobrona jest potrzebna Polsce, jest potrzebna ludziom pracy w Polsce!

Wybory