Petycja o ułaskawienie Piotra Ikonowicza

17.10.2013

My niżej podpisani działacze Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii
Pracy zwracamy się do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z
prośbą o ułaskawienie wobec skazanego prawomocnym wyrokiem Piotra
Ikonowicza na podstawie art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Do czynów o które oskarżony jest lewicowy działacz miało dojść 13 lat
temu. W toku procesu obrona wskazywała na liczne nieścisłości w
zeznaniach pokrzywdzonego. Stan faktyczny popełnienia czynu budzi
wątpliwości, które powinny być zinterpretowane na korzyść oskarżonego. W
wyniku domniemanego czynu Ikonowicza pokrzywdzony nie doznał znacznego
uszczerbku. Można więc uznać, że czyn stanowił wypadek mniejszej wagi.

Oskarżony wreszcie nie działał z pobudek zasługujących na potępienie, a
miał jedynie na celu zapewnienie realizacji zasad zapisanych w
Konstytucji RP, takich jak zasada sprawiedliwości społecznej. Piotr
Ikonowicz sprzeciwiał się czynnościom realizowanym na podstawie
przepisów prawnych uznanych później wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym.

Z uwagi na powyższe, zważając na fakt, że działał on z pobudek
szlachetnych, szkodliwość społeczna jego czynu jest żadna, a na pewno
znikoma, prosimy Pana Prezydenta o skorzystanie z uprawnień art. 139
Konstytucji RP.

Organizacja Młodzieżowa Polskiej Partii Pracy

Wybory