OM PPP: Żądamy natychmiastowego uwolnienia kubańskich patriotów

14.11.2013

"Kubańska piątka" to oficerowie kubańskiego wywiadu którzy działali na rzecz rozpracowania agresywnych planów kubańskich emigracyjnych organizacji antyrządowych i amerykańskiego rządu. W obliczu działań rządu amerykańskiego jak inwazja na Kubę w 1961 r. czy akty terrorystyczne grup kubańskiej "emigracji" jest to tylko uprawniona chęć obrony własnego kraju.

 

Przeciwko złemu traktowaniu aresztowanych Kubańczyków wystąpiła Organizacja Narodów Zjednoczonych i Amnesty International. Ta druga organizacja podniosła, że więzionym nie zezwolono nawet na kontakt z własnymi żonami.

 

Same sądy amerykańskie orzekły że oskarżonych pozbawiono prawa do obrony, a okoliczności orzekania w ich sprawach budzą wątpliwości. W 2010 r. ujawniono, że rząd USA wypłacił dziesiątki tysięcy dolarów dziennikarzom w zamian za pisanie krytycznych artykułów o więzionych i domagania się surowych kar dla nich.

 

W obronie więźniów wystąpiło m.in kilkunastu laureatów nagrody Nobla, stu brytyjskich parlamentarzystów, tysiące intelektualistów, na czele z byłym prezydentem USA Jimmym Carterem, oraz byłym prokuratorem generalnym USA Ramseyem Clarkiem.

 

OM PPP wypowiada się przeciwko hipokryzji amerykańskiego rządu który sam szpieguje, inwigiluje i infiltruje większość krajów świata, nie jak Kuba w obronie swojej suwerenności, ale w celu nastawania na suwerenność innych. Rząd amerykański który sankcjonuje uwięzienie kubańskich wywiadowców zadecydował jednocześnie o uwolnieniu antykubańskiego terrorysty Luisa Posadę Carrilesa, który na rękach ma krew m.in 78 pasażerów kubańskiego samolotu cywilnego wysadzonego w 1976.

 

Wolność dla kubańskich patriotów!

Wybory