List PPP i OM PPP ws. sytuacji w Europejskiej Szkole Wyższej

11.02.2014

List wysłany do:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wojewoda województwa pomorskiego

Pomorska Izba Komornicza

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Samorząd studentów Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

 

Szanowni Państwo,

Pełni niepokoju obserwujemy sytuację związaną z postępowaniem egzekucyjnym toczącym się na terenie Europejskiej Szkoły Wyższej. Zajęciu komorniczemu podlegały m.in. druki dyplomów, indeksy, sprzęt biurowy uczelni. Komornik dokonał też bezprawnej eksmisji 45 studentów z akademiku Europejskiej Szkoły Wyższej.

W świetle przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy o pracy komorników sądowych oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. pracy komorników sądowych są to działania naszym zdaniem głęboko niesprawiedliwe.

Zajęte dokumenty i puste blankiety nie przedstawiają większej wartości rynkowej w związku z czym powinny być one wyłączone spod egzekucji ze względu na bezcelowość takiego działania. W czynnościach nie powinni brać też pracownicy nie posiadający uprawnień do pracy z dokumentami niejawnymi.

Organ egzekucyjny nie zadbał by zgodnie z prawem egzekucja była prowadzona w sposób najmniej dolegliwy dla (rzekomego w tym przypadku) dłużnika.

Najbardziej drastycznym działaniem organu egzekucyjnego stało się wyrzucenie (bez stosownego wyroku dot. opróżnienia lokalu) 45 studentów z akademików w trakcie sesji. Jest to działanie bezprawne bowiem studenci za akademik płacą w związku z czym  ich roszczenie o prawo do przebywania w tych pomieszczeniach jest równoważne z uprawnieniami wierzyciela.

Świadomi iż kierowane przez Państwa urzędy nie są stronami w powyższym postępowaniu prosimy o:

- jak najszybsze włączenie się w sprawę na prawach strony Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w tą sprawę jako jednostki odpowiedzialnej za nadzór nad szkolnictwem wyższym,

- o bieżącą pomoc eksmitowanym w znalezieniu tymczasowych pomieszczeń przez Wojewodę Pomorskiego,

 Uprzejmie prosimy o jak najpilniejsze zajęcie stanowiska ponieważ opisywana sytuacja godzi w ważny interes społeczny jakim jest kształcenie młodzieży.

Z poważaniem,

Polska Partia Pracy - "Sierpień 80"

Organizacja Młodzieżowa Polskiej Partii Pracy

Wybory