Berlin - Promocja idei bezpłatnej komunikacji

08.04.2014

W dniach 4-5 kwietnia w położonym w pobliżu Berlina mieście Erkner odbyło się zorganizowane przez Fundację im. Róży Luksemburg spotkanie osób i organizacji zaangażowanych w promowanie idei bezpłatnej komunikacji miejskiej na kontynencie europejskim. Uczestniczyli w nim aktywiści z Estonii, Włoch, Niemiec, Holandii, Węgier, Szwecji oraz Polski - Łukasz Ługowski (Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80") i Szymon Martys (Polska Partia Pracy).

W pierwszym dniu warsztatów ich organizatorzy Judith Dellheim i Michael Brie z Instytutu Krytycznych Analiz Społecznych Fundacji im. Róży Luksemburg przedstawili swoje działania na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej w Berlinie, Niemczech i całej Europie. O osiągnięciach "stolicy bezpłatnej komunikacji miejskiej", czyli estońskiego Tallinna mówił Allan Alaküla (dyrektor biura estońskiej stolicy w Brukseli). W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na sondaż Eurobarometru w krajach UE, z którego jednoznacznie wynika, że nie jakość komunikacji miejskiej, ale jej niska cena powoduje wzrost zainteresowania mieszkańców tymi środkami transportu.

Działania niemieckiej Lewicy (Die Linke) na rzecz stworzenia ekologicznego i społecznie użytecznego transportu publicznego w Berlinie omówił Harald Wolf, członek lokalnego parlamentu niemieckiej stolicy. Podkreślił on, że dziś jego partia jest gotowa do debaty na temat BKM i nie będzie w tej walce osamotniona, bo pomóc im mogą także Zieloni, Piraci i wiele ruchów społecznych. O inicjatywach w innych miastach u naszego zachodniego sąsiada mówili Michael Hahn z organizacji ZAK (Tybinga), a także Matthias Bärwolff (członek lokalnego parlamentu landu Turyngia, Die Linke), Anne Timpel i Ercan Ayboga (działacze Die Linke) oraz Christine Große z Uniwersytetu Nauk Stosowanych (wszyscy z Erfurtu).

O sytuacji w Holandii (m.in. wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla seniorów oraz o próbach ograniczenia bezpłatnej komunikacji dla studentów) mówili Sebastiaan van der Vliet (analityk grupy Mobycon) oraz Tim Vette i Renske Nollen (studenci miejskiego i regionalnego planowania na Uniwersytecie Saxion). O historii i aktualnej działalności szwedzkiej grupy Planka.nu, będącej jednym z inicjatorów akcji na rzecz nieodpłatnej komunikacji publicznej mówił jej przedstawiciel Marcus Finbom.

Drugi dzień warsztatów rozpoczęła prezentacja przedstawicieli Polski. Mówiliśmy o akcji "Nie dla podwyżki cen biletów, tak dla bezpłatnej komunikacji miejskiej", o demonstracjach zorganizowanych w Katowicach (Śląskie Powstanie Komunikacyjne, Dzień Bezpłatnej Komunikacji Publicznej) oraz w Poznaniu (Wielkopolskie Powstanie Komunikacyjne), a także licznych akcjach ulotkowych przeprowadzonych w miastach niemal w całym kraju. Szeroko mówiliśmy o miastach i gminach w których wprowadzono do tej pory różne formy BKM lub znacznie obniżono ceny biletów (Ząbki, Nysa, Płock, Kielce, Gorlice, Olkusz, Pawłowice, Gostyń, Radom, Gdańsk, Otmuchów), tych które planują wprowadzenie BKM w najbliższym czasie (gmina Sokołów Podlaski, Bełchatów, a zwłaszcza Żory gdzie od 1 maja br. obowiązywać będzie bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich). Przedstawiliśmy także szereg inicjatyw radnych ze wszystkich stron politycznej barykady, którzy zgłaszali pomysły BKM w swoich miastach. Uczestnicy dyskusji pytali m.in. o źródła finansowania BKM w Polsce i problem prywatyzacji komunikacji publicznej. Przedstawiciel Tallina zgłosił pomysł organizacji spotkania poświęconego tej tematyce w Polsce (w Żorach lub Gostyniu).

O bezpośrednich i pośrednich czynnikach wpływających na bezpłatną komunikację miejską mówili András Ekés i Antal Gertheis z Centrum Badań Metropolitalnych z Budapesztu. Z kolei włoski działacz na rzecz BKM i członek partii Ruch 5 Gwiazd (MoVimento 5 Stelle) Paolo Vergnano opowiadał o pomyśle stworzenia bezpłatnej komunikacji o charakterze regionalnych, obejmującym także regiony wiejskie, w prowincji Trydent.

Na zakończenie spotkaniu jego uczestnicy zapoznali się projektemogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz BKM, która ma być przedmiotem wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Dyskutowano także o możliwości uzyskania poparcia tej inicjatywy przez członków PE i stworzenia zaplecza eksperckiego, które dostarczałoby wiarygodnych badań na temat BKM. Zdecydowano o stworzeniu platformy wymiany informacji na temat bezpłatnej komunikacji publicznej dostępnej w różnych językach. Rozmawiano ponadto o planach międzynarodowego spotkania aktywistów zajmujących się tą tematyką w kanadyjskim Toronto z udziałem m.in. działaczy z Brazylii, gdzie idea ta zyskuje coraz większe poparcie, a także o tym, że na temat BKM rozmawiać będą uczestnicy najbliższego Światowego Forum Społecznego w stolicy Tunezji, Tunisie.

Wybory