Dziś jest: 27 maja 2018

Świat

23.03.2012

 

Rok temu – 12 marca 2011 r. - odbyła się wielka demonstracja młodzieży „straconego pokolenia”, podczas której pół miliona osób protestowała przeciwko pogorszeniu warunków pracy i niszczeniu zdobyczy socjalnych w Portugalii. Dała ona początek ruchowi 12M. Kilka dni później Portugalii narzucono drastyczny plan oszczędnościowy towarzyszący „planowi pomocy” ze strony Trojki (Unia Europejska, Europejski Bank Centralny, MFW), który dodatkowo pogorszył warunki życia większości portugalskiego społeczeństwa.

12.03.2012

Ponad 85 procent prywatnych wierzycieli (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne...) zgodziło się w czwartek 8 marca na restrukturyzację greckiego długu wymazując 107 miliardów dolarów. Na papierze, zrezygnowali więc z 53,5 procent swych należności.  

28.02.2012

Rząd „jedności narodowej” w Atenach zgadza się na dyktat Trojki (EU + MFW + EBC) i tandemu Merkel-Sarkozy, który wykrwawia całe społeczeństwo greckie. Jednak w tle tego szykuje się prawdziwe społeczne trzęsienie ziemi.

 

27.02.2012

Hiszpania jest zadłużona po uszy - to znakomity pretekst do masowego uderzenia w prawa hiszpańskich pracowników, w interesie tych, którzy odpowiadają za to zadłużenie.

 

 

22.08.2011

W dniach 7-8 maja 2011, z inicjatywy Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” z Polski, spotkali się w Amsterdamie aktywiści związków zawodowych, stowarzyszeń społecznych i partii politycznych, którzy działają na rzecz obrony służby zdrowia w sześciu krajach Europy – w Polsce, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Szwecji.

18.08.2011

W dniach 24-30 lipca we francuskiej miejscowości Fumel odbył się 28 obóz młodzieżowy IV Międzynarodówki. Wzięło w nim udział około pół tysiąca osób z Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Niemiec, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Danii, Wielkiej Brytanii, Meksyku i Iraku z organizacji należących do IV Międzynarodówki lub z nią współpracujących. Na zaproszenie organizatorów w obozie wzięła 6-osobowa polska delegacja – członkowie i sympatycy Polskiej Partii Pracy – “Sierpień 80″.

Podczas obozu dyskutowano m.in. o walce przeciw reformie systemu emerytalnego we Francji, ruchu studenckim w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, ekosocjaliźmie, wojnie w Libii czy rewolucjach w krajach arabskich. Codziennie odbywały się warsztaty poświęcone różnorodnej tematyce od kwestii palestyńskiej, sprzeciwu wobec energii nuklearnej, ruchu antywojennego czy sytuacji osób niepełnosprawnych po teatr i pieśni rewolucyjne. Istniała specjalna przestrzeń dla kobiet oraz osób LGBTI.

Każdego wieczoru odbywały wiece na których podsumowano tematy dnia czyli tematykę międzynarodową, ekologiczną, feministyczną i LGBTI. Na panelu poświęconym budowie partii antykapitalistycznych wystąpił przedstawiciel polskiej delegacji, który mówił o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce oraz historii i działalności PPP – “Sierpień 80″. Ostatniego dnia na obozie gościł kandydat Nowej Partii Antykapitalistycznej (Nouveau Parti anticapitaliste) Phillippe Poutou.

Zwieńczeniem każdego dnia były dyskoteki. W jednej z dyskotek uczestniczyć mogły tylko kobiety, a kolejna była organizowana przez obecnych na obozie przedstawicieli środowiska LGBTI.

Szymon Martys

Wybory